Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zmluvy/Faktúry/Objednávky za ŠVPS SR a jej priamo riadené organizácie/Majetok štátu

Zmluvy/Faktúry/Objednávky za ŠVPS SR a jej priamo riadené organizácie/Majetok štátu

Zmluvy za ŠVPS SR a jej priamo riadené organizácie


Faktúry za ŠVPS SR a jej priamo riadené organizácie


Objednávky za ŠVPS SR a jej priamo riadené organizácie


Majetok štátu

  • www.ropk.sk - verejne prístupná evidencia prebytočného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania, osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj a dočasne prebytočného majetku štátu ponúkaného do nájmu.

  • Predaj prebytočného nevymedzeného hnuteľného majetku štátu:

    -