Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Schválené prevádzkarne - SEKCIA X.   Registrovaní špecifickí užívatelia [ Registered users of ABP and DP for specific purposes ]


Psov v schválených chovateľských staniciach a uznaných svorkách [ Use for dogs recognised kennels or packs of hounds ]

Vyhľadávanie/Triedenie/ Export
  

Zobraz všetko (zrušenie filtru)

Export do formátu: XLS | DOC | XML

Zoznam prevádzkarní, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 1069/2009Práca zo zoznamom : Zoznam je možné triediť (zoradiť) podľa jednotlivých stĺpcov. Stačí kliknúť na názov stĺpca a zoznam sa zatriedi (zoradí) podľa daného stĺpca. Po otvorení je zoznam triedený (zoradený) podľa názvu prevádzkarne. V prípade že chcete hľadať v zozname podľa jedného parametru, stačí hľadaný parameter napísať do kolónky vyhľadávanie v zozname, stlačiť tlačidlo hľadaj a na stránke sa zobrazia len záznamy ktoré hľadanému parametru vyhovujú. V prípade vyhľadávanie podľa viacerých parametrov, použite rozšírené vyhľadávanie.Ak chcete opäť vidieť všetky záznamy stačí kliknúť na Zobraz všetko (zrušenie filtra) a zoznam sa zobrazí celý.

Schvaľovacie číslo / Approval number Nazov / Name Mesto / Town Okres / District Kraj / Region Kategória / Category Činnosti a výrobky / Activities and Product types Pridružené činnosti / Associated activities Poznámky / Remarks
550CA ABEL plus,spol. s r.o.
Podvysoká Čadca Žilinský 3.-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
669KM AGO spol. s r.o.
Kysucký Lieskovec Kysucké Nové Mesto Žilinský 2- písm. f) bod i)- hydina farma (337805) 3- písm. a), b) bod. i) UDOG / CAD, SLHBP TRANS    
739HE AGRO BORKOV s.r.o.
farma Hankovce 303286
Hankovce Humenné Prešovský 3- písm. a), b),e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 22.04.2018 
740HE AGRO BORKOV s.r.o.
farma Vyšný Hrušov 303284
Vyšný Hrušov Humenné Prešovský 3-písm. a), b), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 22.04.2018 
515NO AGRO MÚTNE, s.r.o.
Mútne Námestovo Žilinský 3 -písm. a), písm.e) UDOG / SLHBP    
745ZA Agro PD Podhorie
farma Lietava 234702
Lietava Žilina Žilinský 2- písm. f) bod i.) - hydina z farmy 234702 UDOG / CAD TRANS   platí do 16.06.2018 
582MI AGRO-BIO s.r.o., Závadka
Závadka Michalovce Košický 3- písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS    
512PP AGRODRUŽSTVO, s.r.o., Vydrník
Spišský Štiavnik Poprad Prešovský 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
718BP AGROFARMA Brvište
farma Brvište - 318432
Brvište Považská Bystrica Trenčiansky 2- písm. f) bod i- ošípané, hydina z farmy 318432 UDOG / CAD   platí do 07.04.2018 
858CA AGROFARMA STAŠKOV spol. s r.o.
301568
Staškov Čadca Žilinský 3- písm. f) 2- hydina a HD do 12 mes. z farmy 301568 UDOG / CAD, FORMF TRANS   platí do 29.03.2019 
852SL AGRO-HNIEZDNE, s.r.o.
farma Forbesy - 131949
Forbesy Stará Ľubovňa Prešovský 3- písm. a), e) 2- písm. f) bod i) HD do veku 12 mes. z farmy 131949 UDOG / CAD, RAW, SLHBP TRANS   platí do 29.03.2019 
854SL AGRO-HNIEZDNE, s.r.o.
farma Lacková - 202816
Lacková Stará Ľubovňa Prešovský 3- pís. a), e) 2- písm. f) bod i) - HD do 12. mes. z farmy 203816 UDOG / CAD, RAW, SLHBP TRANS   platí do 29.03.2019 
398 RS Agrokol, spol. s r.o.
Rimavská Baňa Rimavská Sobota Banskobystrický 3 -písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW    
736GA AGROPEK-TEAM, spol. s r.o.
Veľký Grob Galanta Trnavský 3- písm. a),b),e),f) 2- písm. f) bod i) ošípané z f. 300175 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
484TV Agroprodukt s.r.o.
Nový Ruskov Trebišov Košický 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
472PB AGROROZKVET s.r.o.
Považská Bystrica Považská Bystrica Trenčiansky 2- písm. f) bod i)- ošípané z farmy 316790 UDOG / CAD   platí do 01.02.2019 
751GA AGROSTAAR KB spol. s r.o.
Farma Porobka - 100178
Kráľov Brod Galanta Trnavský 2- písm. f) bod i) - hydina z farmy 234765 3- písm. a),b),e),f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 18.11.2017 
738GA AGROSTAAR KB spol. s r.o.
Chov kačíc 234765
Kráľov Brod Galanta Trnavský 2- písm. f) bod i)- hydina z farmy 234765 3- písm. a),b),e),f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 18.11.2017 
519RS AGROTRADE, spol. s r.o. farma Slizké
Slizké Rimavská Sobota Banskobystrický 3 - písm.a),e),f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
521RS AGROTRADE, spol. s r.o., farma Budíkovany
Budíkovany Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
518RS AGROTRADE, spol. s r.o., farma Padarovce
Padarovce Rimavská Sobota Banskobystrický 3- písm.a),e),f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
522RS AGROTRADE, spol. s r.o.,farma Veľký Blh
Veľký Blh Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm.a),e)f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
520RS AGROTRADE,spol. s r.o., farma Lipovec
Lipovec Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
572LC Aláčová Lucia
Tomášovce Lučenec Banskobystrický 3- písm. b), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
754GA Alexander Bende
Poľovnícka spoločnosť DUNA, nezisková organizácia, SVP Nitra
Sládkovičovo Galanta Trnavský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 23.04.2017 
735GA Alexander Mészáros, Hydinárska farma
farma 435017
Topoľnica Galanta Trnavský 3- písm. a),b),e),f) 2- písm. f) bod i) - hydina z f. 435017 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
671RV Angyalov Adriá
stanica Kesgir
Brzotín Rožňava Košický 3 písm. a), b), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
54. GA - SK Babuška Vojtech, Ing.- HLIVANA
Šalgočka Galanta Trnavský 3 UDOG / SLHBP    
205. NR - SK Bahelka Ľubomír, MVDr.
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
379 NR Bako Anton, Ing
Veľké Zálužie Nitra Nitriansky 3 UDOG / FORMF, SLHBP    
119. ZV - SK Balášková Lenka
Zvolen Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
618PE Baláž Rudolf
Veľké Kršteňany Partizánske Trenčiansky 3-písm. a),b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
206. SB - SK Balčák Anton
Sabinov Sabinov Prešovský 3 UDOG / OTHER, RAW    
232. PO - SK Balčák Anton
Malý Šariš Prešov Prešovský 3 UDOG / OTHER, RAW    
853BJ Balejčák Jaroslav
chovateľská stanica "BALEJČAKOV DVOR"
Vyšný Tvarožec Bardejov Prešovský 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 08.04.2019 
197. PO - SK Balík Blažej
Ľubotice Prešov Prešovský 3 UDOG / OTHER, RAW    
94. BS - SK BANDOG SECURITY s.r.o.
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
70. NR - SK Baracký Ján- VÚŽV Nitra
Lužianky Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
589SC Baránková Anna
Čataj Senec Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
634MY Baranovičová Viera
Poriadie Myjava Trenčiansky 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
599BJ Bardejovská mliekareň s.r.o.
Bardejov Bardejov Prešovský 3- písm. b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
357 TO Bartišek Július
Továrníky Topoľčany Nitriansky psi UDOG / FORMF, SLHBP    
686NO Bartoš Pavol
Lokca Námestovo Žilinský 3-písm. a),e) UDOG / RAW, SLHBP    
315 HE Basara Vladimír
Turcovce Humenné Prešovský UDOG / FORMF, OTHER    
837SO Baškovce
CEHZ 404621
Baškovce Sobrance Košický 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.02.2019 
568KM Belan Ján
Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Žilinský 3- písm. b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
805TO Belis Marián
Urmince Topoľčany Nitriansky 3-písm. a), b) bod i),ii), písm. f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 20.11.2018 
821NR Benďak Štefan
Pohranice Nitra Nitriansky 3-písm. a), e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 18.03.2018 
115. PP - SK Benko Daniel
Hranovnica Poprad Prešovský 3 UDOG / OTHER, RAW    
414LC Benkö Zoltán, MVDr.
Rapovce Lučenec Banskobystrický 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
775DS Benovits Róbert
Horná Potôň Dunajská Streda Trnavský 3- písm. a),b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 23.08.2018 
369 PE Bezák Juraj
Chynorany Partizánske Trenčiansky 2,3 UDOG / FORMF, SLHBP    
470TO Bigasová Mária
Kamanová Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
268. NR - SK Bíro Marián
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
672SC Bitúnok Tomášov, s.r.o.
Tomášov Senec Bratislavský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
174. PP - SK Blaško Ján
Štrba Poprad Prešovský 3 UDOG / SLHBP    
822NR BMS Bojnanský, s.r.o.
Nitra Nitra Nitriansky 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 18.03.208 
825NR Boháč Marek
Nitra Nitra Nitriansky 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 06.03.2018 
100. NR - SK Bohunický Jozef
Alekšince Nitra Nitriansky 3 UDOG / OTHER    
65. BR - SK BOHUŠ s.r.o.
Hronec Brezno Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
712KS Bokoč Marek
Bohdanovce Košice-okolie Košický 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 30.03.2018 
274. HE - SK Brečko Štefan
Topoľovka Humenné Prešovský 3 UDOG / OTHER, RAW    
236. PP - SK Bukovina Štefan
Hranovnica Poprad Prešovský 3 UDOG / SLHBP    
817ZM Bukovský Karol
Vieska nad Žitavou Zlaté Moravce Nitriansky 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 06.05.2018 
45. MI - SK Cenkner Ján
Lastomír Michalovce Košický 3- písm. b), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
269. NM - SK Cetkovský Jozef
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto n.Váhom Trenčiansky 3 UDOG / SLHBP    
58. NR - SK Cibula Jozef
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
549BS CIPKO s.r.o.
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banskobystrický 3- písm.b)bod i),písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
675RA COOP Jednota Revúca, spotrebné družstvo
areál VOS a údržby Revúca Maša
Revúca Revúca Banskobystrický 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
809ZC COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
Žarnovica Žarnovica Banskobystrický 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 07.01.2019 
693DS Csápayová Karolina
Vojka nad Dunajom Dunajská Streda Trnavský 3- písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 14.1.2018 
386 TV Csókási Anton
Boťany Trebišov Košický 3 UDOG / FORMF, SLHBP    
405 HE Cukrová Alica
Chlmec Humenné Prešovský 3 UDOG / FORMF    
610MT Cuna Martin
Turčianska Štiavnička Martin Žilinský 2- hydina (brojlery)- farma Farmavet s.r.o. Šutovo-SK-Vh-MT-05, Sučany-SK-VH-MT-01 UDOG / CAD TRANS    
138. TO - SK Čaniga Klement
Krušovce Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
346 TO Čaradský Tibor, MUDr.
Topoľčany Topoľčany Nitriansky UDOG / FORMF, SLHBP    
612SC Časná Anna
Senec Senec Bratislavský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
565KM Čičala Miloš
Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Žilinský 3 - písm. b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
381 TO Čičová Eva
Oponice Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / FORMF, SLHBP    
828NR Danáš Ladislav MVDr.
Nitra Nitra Nitriansky 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 23.10.2018 
31. NR - SK Današ Ladislav, MVDr.
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
546LC Debnár Ján, Ing.
Vidiná Lučenec Banskobystrický 3- písm. b) bod i),písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
51. TS - SK Dedinský Pavol
Podbiel Tvrdošín Žilinský 3 UDOG / SLHBP    
127. TO - SK Delič Pavol
Topoľčany Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
141. TO - SK Detko Peter
Prašice Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
411 PP Dlhá Ružena, Zamagro spol. s r.o.
Spišská Stará Ves Poprad Prešovský 3 UDOG / SLHBP TRANS    
317 NZ Dobiáš Marián
Lipová - Odrochov Nové Zámky Nitriansky PSI UDOG / SLHBP    
605LC Dobšinský Ján
Lučenec Lučenec Banskobystrický 3 - písm.b), e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
613SC Dóková Katarína
Senec Senec Bratislavský 3-písm. p) UDOG / FORMF TRANS    
166. TO - SK Domin Anton
Velušovce Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
453RS Družstvo podielnikov Včelince
Rumince Rimavská Sobota Banskobystrický 2- písm. f) bod i) - ošípané, HD do 12 mes. z farmy 402589 UDOG / CAD   platí do 15.03.2019 
814NR Dubaj Vladimír
Nitra Nitra Nitriansky 3-písm. a), e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 08.07.2018 
806KK Dudaško Anton
Lendak Kežmarok Prešovský 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 31.12.2018 
750SA Dudon Rastislav
Trnovec nad Váhom Šaľa Nitriansky 3-písm. a), b), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 10.07.2018 
690HE DÚHA farma S.H.R.
Papín Humenné Prešovský 2- písm. f)-hydina z farmy 227816 3- písm. a), b)bod ii), písm. c)-hydina UDOG / CAD, PETR    
578MA Dunárová Zlatica
Veľké Leváre Malacky Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
82. NR - SK Ďurčová Elena
Jarok Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
158. TO - SK Ďuriška Martin
Bojná Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
770TO Dušan Beláň BESAI
Ranč pod Babicou

Bojná Topoľčany Nitriansky 3-píam. a),b) bod i),ii),písm. f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 17.08.2018 
701KK Džubas Anton
Kežmarok Kežmarok Prešovský 3- písm. a),b) bod i), ii), písm. e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 11.02.2018 
576LC Egedová Lucia
Lučenec Lučenec Banskobystrický 3-písm. b), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
781ZH EKO - Produkt s.r.o.
farma 202986
Kremnica Žiar nad Hronom Banskobystrický 3-písm. a),b) UDOG / SLHBP TRANS   platí do 01.04.2018 
551HE EKO MAJER-POD SKALKOU s.r.o.
Humenné Humenné Prešovský 3- písm. b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
774LC Ekobaurnhof a.s.
farma Divín- chov nosníc 335344
Divín Lučenec Banskobystrický 2- písm. f) bod i)hydina z farmy 335344 UDOG / CAD   platí do 31.08.2018 
782LC Ekobaurnhof a.s.
farma Novohrad Uderiná- chov nosníc 234840
Uderiná Lučenec Banskobystrický 2-písm.f) bod ii) hydina z farmy 234840 UDOG / CAD   platí do 31.08.2018 
845NZ Esztera Kovácsová - SHR
Bíňa Nové Zámky Nitriansky 2- písm. f) bod. i) - ošípané z farmy 318911 UDOG / CAD   platí do 29.03.2019 
292. HE - SK Fabián Jozef, Mgr.
Chlmec Humenné Prešovský 3 UDOG / OTHER, RAW    
507TR Fabian Juraj
Mošovce Turčianské Teplice Žilinský 2- hydina (brojler) farma SHP, Turčianské Teplice URBP / CAD TRANS    
537SC Fabóková Stanislava
Hamuliakovo Senec Bratislavský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
63. NR - SK Fabuš Marián
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
657PU FARMA JANEK, spol. s r.o., Beluša 434987
Beluša Púchov Trenčiansky 2-písm. f) hydina z farmy 434987 UDOG / CAD    
749LM FARMAVET - Prevádzka Ľubeľa-farma chovu hydiny
Ľubeľa Liptovský Mikuláš Žilinský 2-písm. f bod i)-hydina z farmy 434645 UDOG / CAD   platí do 22.07.2018 
526TR FARMAVET s.r.o., farma Mazan (101765)
Mošovce Turčianské Teplice Žilinský 2- uhynutá hydina (brojler) UDOG / CAD TRANS    
528MT FARMAVET s.r.o., farma Nolčovo
Nolčovo Martin Žilinský 2- hydina(brojlerové kurčatá) UDOG / CAD TRANS    
525MT FARMAVET s.r.o., farma Podhradie (101765)
Podhradie Martin Žilinský 2 - uhynutá hydina (brojlery) UDOG / CAD TRANS    
527MT FARMAVET s.r.o., farma Sučany
Sučany Martin Žilinský 2-hydina(brojlerové kurčatá) UDOG / CAD TRANS    
524MT FARMAVET s.r.o., farma Šutovo(234646)
Sučany Martin Žilinský 2-uhynutá hydina(brojlery) UDOG / CAD TRANS    
365 KK Fedák František
Mlynčeky Kežmarok Prešovský 3 UDOG / FORMF    
324 HE Fedorco Ivan
Humenné Humenné Prešovský PSI UDOG / FORMF    
385 TV Fekete Andrej
Boťany Trebišov Košický 3 UDOG / FORMF, SLHBP    
768KK Figlár Michal
Kežmarok Kežmarok Prešovský 3-písm. a),b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 17.08.2018 
238. KK - SK Figlárová Emília
Kežmarok Kežmarok Prešovský 3 UDOG / SLHBP    
622MT Filo Daniel
Turany Martin Žilinský 2-písm.f)-hydina brojlery, Diviaky (SK-VH-TR-04),FARMAVET s.r.o. -Šutovo (SK-VH-MT-05) UDOG / CAD TRANS    
258. NR - SK Foltín Štefan
Lehota Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
69. NR - SK Francúz Štefan
Nitra - Janíkovce Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
300 ZM - SK Franková Alena
Zlaté Moravce Zlaté Moravce Nitriansky UDOG / PETR    
570SC Frniaková Michaela
Hamuliakovo Senec Bratislavský 3- písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
533MA Fuksová Jana
Rohožník Malacky Bratislavský 3 písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
857CA Furdan Michal
Staškov Čadca Žilinský 3- písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 14.04.2019 
778LV Füri Ján
Želiezovce Levice Nitriansky 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 11.09.2018 
378 NR Fúska Peter
Zbehy Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
469GA FYZOKOL spol. s r.o.
Čierny Brod Galanta Trnavský 2,3 UDOG / CAD, FORMF, SLHBP TRANS   ošípané z farmy 400169 
819NR Gajdoš Eliáš
Lehota Nitra Nitriansky 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 21.04.2018 
820NR Gál Stanislav
Bádice Nitra Nitriansky 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 09.04.2018 
703KK Gálik Ján
Malý Slavkov Kežmarok Prešovský 3- píam.a),b) bod i),ii),písm. e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 23.06.2017 
41. TO - SK Gális Václav
Veľké Bedzany Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
254. NR - SK Gáll Miroslav
Jarok Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
558KK Gállik Ján
Lendak Kežmarok Prešovský 3- písm. b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
583MA Gašparová Kristína
Malacky Malacky Bratislavský 3- písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
124. VK - SK Gavalda Daniel, Ing.
Čelovce Veľký Krtíš Banskobystrický 3 UDOG / RAW    
491DS Gažo Pavel
Horný bar Dunajská Streda Trnavský 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
792DS Gažo Pavel
Horná Bar Dunajská Streda Trnavský 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 20.11.2015 
177. KE - SK Gažovský Marián, Mgr.
Košice Košice Košický 3 UDOG / SLHBP    
380 BJ Gdovin Milan, PaedDr.
"Nižná Vôľa"
Bardejov Bardejov Prešovský 3- písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 10.06.2018 
395 TO Geci Martin
Urmince Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
410 PP Giacko Ján
Štrba Poprad Prešovský 3 UDOG / SLHBP TRANS    
112. DS - SK Gorozdi Peter,Ing.
Čiližská Radvaň Dunajská Streda Trnavský 3 UDOG / RAW    
498SC Govalda Daniel Ing.
Ivanka pri Dunaji Senec Bratislavský 2- ošípané, 3 - písm. b) bod i), písm. f) UDOG / CAD, FORMF, SLHBP TRANS    
111. ZV - SK Grajciar Miroslav
Dobrá Niva Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
261. NR - SK Greguš Martin
Dražovce Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
107. ZH - SK Grúber Marián - SALMO
Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Banskobystrický 2, 3 UDOG / RAW    
406 HE Grulyo Jaroslav
Humenné Humenné Prešovský 3 UDOG / FORMF, SLHBP    
182. TO - SK Grznár Vladimír
Topoľčany Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
291. TO - SK Grznárová Daniela
Tvrdomestice Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
502KS GUBEK, Moldavský automatický mln- spoločnosť s ručením obmedzeným,Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou Košice-okolie Košický 3- písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
308 NR Gulišová Mária, Mgr.
Nitra Nitra Nitriansky UDOG / SLHBP    
57. LE - SK Gurčík František
Studenec Levoča Prešovský 3 UDOG / SLHBP    
850SL GURMAN, s.r.o.
Hniezdne Stará Ľubovňa Prešovský 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 01.04.2019 
80. ZV - SK Gutten Rudolf, Ing.
Zvolen Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
224. KE - SK Haluška Milan
Košice Košice Košický 3 UDOG / SLHBP    
455CA Hanulák Ján
Čadca Čadca Žilinský 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 04.01.2019 
539PK Hanúsková Marie
Viničné Pezinok Bratislavský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
101. NR - SK Havlíková Zuzana
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
544SO Havrila Marián Bc.
Úbrež Sobrance Košický 3-písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS    
220. TO - SK Herda Ľubomír
Krušovce Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
53. DK - SK Hládek Emil, Ing.
Dolný Kubín Dolný Kubín Žilinský 3 UDOG / SLHBP    
309 NR Hlinka Ľuboš
Jarok Nitra Nitriansky UDOG / SLHBP    
833SO Hlivištia
CEHZ 204624
Hlivištia Sobrance Košický 2- písm. f) bod i)- uhynuté ošípané z farmy 204624 3- písm. a), e), f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.02.2019 
631SC Hodvanová Natália
Bernolákovo Senec Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
753GA Hodža Ľubomír
Mostová Galanta Trnavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 14.05.2018 
760TS Holík Richard
Trstená Tvrdošín Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF   platí do 09.07.2018 
602MA Horecký Daniel
Stupava Malacky Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
663MA Horecký Rodan
Stupava Malacky Bratislavský 3- písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
831SO Horňa
CEHZ 204622
Horňa Sobrance Košický 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.02.2019 
42. SA - SK Horváth Franko
Močenok Šaľa Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
667SC Horváth Jozef
Tureň Senec Bratislavský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
555Sc Horváth Ondrej
Malinovo Senec Bratislavský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
580Ds Horváth Zoltán
Šamorín Dunajská Streda Trnavský 3-písm. b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
716PD Hrdá Jana
Nitrianske Rudno Prievidza Trenčiansky 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 27.03.2018 
339 NR Hrdlica Jozef
Veľké Zálužie Nitra Nitriansky UDOG / SLHBP    
14. KM - SK Hrubá Katarína
Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Žilinský 3 UDOG / SLHBP    
689NR HSH -V, spol. s r.o.
Veľké Zálužie Nitra Nitriansky 2- písm. f) bod i) UDOG / CAD TRANS   platí do 29.09.2017 
396 NR HSH, spoločnosť s ručením obmedzeným
Veľké Zálužie Nitra Nitriansky 2-hydina UDOG / CAD TRANS    
651PK Hučko Karol Ing.
Vištuk Pezinok Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
191. PN - SK Hudák Ján, Ing.
Chtelnica Piešťany Trnavský 3 UDOG / SLHBP    
581MI Hujdič Matúš
Krásnovce Michalovce Košický 3- písm. e), f) UDOG / FORMF, RAW TRANS    
64. GA - SK Hujo Miroslav
Zemianske Sady Galanta Trnavský 3 UDOG / SLHBP    
196. ZV - SK Hulina Miroslav
Očová Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
585MT Hurta Miroslav
Kláštor pod Znievom Martin Žilinský 2-písm.f)bod i.-hydina brojler- farma SHP a.s -Diviaky UDOG / CAD TRANS    
514TV Husár Slavomír
Trebišov Trebišov Košický 3- písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
723SK Hvišč Rastislav
"Od Spolkára"
Giraltovce Svidník Prešovský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 05.05.2015 
784SI Hydinár a.s.
Gbely Skalica Trnavský 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 09.10.2018 
744SO HYFA s.r.o.
Lekárovce Sobrance Košický 2- písm. f bod i.) - hydina z farmy 334876 UDOG / CAD TRANS   platí do 18.06.2015 
586MT HYTI, s.r.o.
Martin-Priekopa Martin Žilinský 2- písm.f) bod i.-hydyna (brojlery) farma Priekopa (SH-VH-MT-02) UDOG / CAD TRANS    
321 TO Chochula jozef
Hájna Nová Ves Topoľčany Nitriansky PSI UDOG / SLHBP    
838SO Choňkovce
CEHZ 104619
Choňkovce Sobrance Košický 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.02.2019 
737GA CHOV KURČIAT - AVIS
Kráľov Brod Galanta Trnavský 2 - pís. f) bod i) - hydina z f. 135141 3 - písm. a),b),e),f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 18.11.2017 
540RA Chovprodukt u Silvii-Danišová Silvia
Revúca Revúca Banskobystrický 3- písm. a),b),e),f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
798HE Chromý Viktor
Chlmec Humenné Prešovský 3- písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 06.10.2018 
666VK I.DRUŽSTEVNÁ a.s.
Slávik Vladimír
Dačov Lom Veľký Krtíš Banskobystrický 3- písm. a), b), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
785RS Ildikó Szabómihály
Jesenské Rimavská Sobota Banskobystrický 2- písm. f) bod i) - ošípané z farmy CEHZ 221713 UDOG / CAD   platí do 22.10.2018 
609KS Ilenin Dušan
Boliarov Košice-okolie Košický 3 písm.f) UDOG / FORMF    
290. NR - SK Ing. Ľudovít Majerčík, CSc.
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
597MA Ing. Milan Dunár,SHR,Ranč u Dunáru
Veľké Leváre Malacky Bratislavský 2-písm.f)-ošípané,kone,mŕtvo narodený HD z farmy 300014 UDOG / CAD    
807TO Ing. Pavel Kukla
Veľké Ripňany Topoľčany Nitriansky 3- písm. c) zabitá hydina 2- písm. f) bod i) - hydina z farmy 417894 UDOG / CAD, SLHBP   platí do 28.09.2018 
188. ZV - SK Ing. Stanislav Stanovský, Csc.
Zvolen Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
755GA Ing. Tibor Horváth
Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Čierna Voda Čierny Brod

Čierny Brod Galanta Trnavský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 31.05.2016 
185. ZV - SK Insemas s.r.o. - stanica plemenných býkov
Zvolen Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
280BJ Ištván Igor
chovateľská stanica "IGANIST"
Lopúchov Bardejov Prešovský 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 04.05.2016 
408 HE Ivanco Milan, MUDr.
Humenné Humenné Prešovský 3 UDOG / FORMF, SLHBP    
536SC Ivičič Juraj
Blatné Senec Bratislavský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
722LC Jagošová Beata
Fiľakovo Lučenec Banskobystrický 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 23.04.2018 
788NZ Jalecová Nikoleta
Rúbaň Nové Zámky Nitriansky 3- písm. a), e), fň UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 05.11.2018 
356 TO Jamrich Milan
Jacovce Topoľčany Nitriansky Psi UDOG / FORMF, SLHBP    
510SK Ján Pankuch -AGROPANK
Kračúnovce Svidník Prešovský 3-písm f)bývalé otraviny UDOG / FORMF    
757GA Ján Valky
Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Víťazná cesta Galanta
Galanta Galanta Trnavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 28.05.2016 
836GA Jana Lúčanská
CEHZ 416369
Malá Mača Galanta Trnavský 2- písm. f) bod i)- uhynuté ošípané z farmy 416369 3- písm. a), e), f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 23.10.2018 
285KS Jancusko Peter
Ruskov Košice-okolie Košický 3- písm. a), b, e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 01.04.2019 
341 TO Jančeková Anna
Hájna Nová Ves Topoľčany Nitriansky UDOG / SLHBP    
659PU JANEK s.r.o., Dolné Kočkovce farma 434983
Dolné Kočkovce Púchov Trenčiansky 2-písm. f) hydina farma 434983 UDOG / CAD    
662PU JANEK s.r.o., farma Beluša 234984
Beluša Púchov Trenčiansky 2-písm. f) hydina z farmy 234984 UDOG / CAD    
660PU JANEK s.r.o., farma HYFA 234988
Púchov Púchov Trenčiansky 2-písm.f) hydina z farmy 234988 UDOG / CAD    
608RK JANEK s.r.o., farma Ivachnová, 434989
Ivachnová Ružomberok Žilinský 2- hydina (brojlery) farma CEHZ-434989 UDOG / CAD    
658PU JANEK s.r.o., Horné Kočkovce farma 434985
Horné Kočkovce Púchov Trenčiansky 2-písm. f) hydina z farmy 434985 UDOG / CAD    
607RK JANEK s.r.o., Hydinárska farma Liptovská Teplá
236281
Liptovská Teplá Ružomberok Žilinský 2- hydina (brojlery) farma CEHZ 236281 UDOG / CAD    
661PU JANEK s.r.o., Odchovňa mládok farma 234986
Púchov Púchov Trenčiansky 2-písm. f) hydina 234986 UDOG / CAD    
615TO Jánoš František
Horné Obdokovce Topoľčany Nitriansky 3- písm. a), b), e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
307 NR Jánošík František
Alekšince Nitra Nitriansky UDOG / SLHBP    
349 LM Jánošík Martin, Ing.
"Čierny Vrch"
Liptovská Osada Liptovský Mikuláš Žilinský 3-písm. a),e) UDOG / RAW, SLHBP TRANS   platí do 10.12.2018 
40. NR - SK Jánsky Silvester, Ing.
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
181. ZM - SK Jarábek Ľubomír, MUDr.
Veľké Vozokany Zlaté Moravce Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
684LV Jarmila Úrbanová
Hronovce Levice Nitriansky 2 - píam. f) bod i)- ošípané z farmy 123220 UDOG / CAD    
725CA Jaroslav Čarnecký, SNP
Čadca Čadca Žilinský 3- písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 13.05.2018 
375 NR Jašík Marián
Zbehy Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
678MI Jevčák Jaroslav Ing.
Petrovec nad Laborcom Michalovce Košický 3- písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
262. NR - SK Jiránek Miroslav
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
68. KK - SK Jordan Jozef, MVDr.
Kežmarok Kežmarok Prešovský 3 UDOG / SLHBP    
783MY Jozef Ondrovič, SHR
Rudník Myjava Trenčiansky 3- písm. a), b) bod. i),ii), písm. c), f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 16.10.2018 
734ML JRD CONCULTING s.r.o.
farma Medzilaborce 103468
Medzilaborce Medzilaborce Prešovský 3-písm. a),b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 22.05.2018 
696IL JUEVOT, s.r.o.

Dubnica nad Váhom Ilava Trenčiansky 2- písm. f) bod i)- hydina z farmy 434705 UDOG / CAD   platí do 19.12.2017 
748RS Juhaniak Juraj
Rimavské Jánovce Rimavská Sobota Banskobystrický 2- písm.f) bod i) ošípané z farmy 307825 UDOG / CAD   platí do 20.07.2018 
563MI Juhászová Jarmila
Michalovce Michalovce Košický 3- písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS    
252. NR - SK Jurena Jaroslav
Rišňovce Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
90. PO - SK Jurko Jozef
Drienov Prešov Prešovský 3 UDOG / RAW    
106. KN - SK Jurkovec Dušan
Komárno Komárno Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
652MA Jurkovičová Jana
Malacky Malacky Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
104. NR - SK JUVIS spol. s r.o.
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
777RK Kabelík Ľubomír
Ružomberok Ružomberok Žilinský 2- písm. f) bod i) - hydina z farmy 434645 UDOG / CAD TRANS   platí do 15.09.2018 
762TS Kadzmanová Mária
Trstená Tvrdošín Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF   platí do 12.08.2018 
665SC Kakašová Viera
Veľký Biel Senec Bratislavský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
207. HE - SK Kalanin Ján
Chlmec Humenné Prešovský 3 UDOG / OTHER, RAW    
763TS Kaníková Anna
Trstená Tvrdošín Žilinský 3-písm.f) UDOG / FORMF    
371 ZM Kaplocký Ján
Neverice Zlaté Moravce Nitriansky 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 01.02.2016 
765DK Karcolová Anna
Istebné Dolný Kubín Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF   platí do 12.08.2018 
759GA Karol Benian
Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie ČEMEZKA Kajal - Topoľnica
Kajal Galanta Trnavský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 28.05.2016 
227. PO - SK Kaščák Peter
Veľký Šariš Prešov Prešovský 3 UDOG / OTHER, RAW    
103. CA - SK Kašík Milan
Turzovka Čadca Žilinský 3 UDOG / SLHBP    
818ZM Katrušin Juraj
Slažany Zlaté Moravce Nitriansky 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 30.04.2018 
636GA Keller Alexander
Kráľov Brod Galanta Trnavský 2- písm. f)i/ - ošípane z farmy 339304 3- písm. a),b),e),f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
457LE Kežmarský Jozef
Spišský Štvrtok Levoča Prešovský 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
655SL Kilár Slavomír, Ing.
Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa Prešovský 3-písm. e), f) UDOG / FORMF, RAW TRANS    
705PP Kišška Peter
Poprad Poprad Prešovský 3- písm. a),b) bod i),ii), písm. e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
584KK Kleinová Janka
Ľubica Kežmarok Prešovský 3- písm. b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
764DK Kliačiková Janka
Dolný Kubín Dolný Kubín Žilinský 3-písm.f) UDOG / FORMF   platí do 10.08.2018 
566CA Klieštik Michal
Nová Bystrica Čadca Žilinský 3-písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS    
250. ZM - SK Kmeť Zdenko
Beladice Zlaté Moravce Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
643PK Kmiťová Mariana
Pezinok Pezinok Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
332 TO Knap Pavol
Chabrany Topoľčany Nitriansky UDOG / SLHBP   material mategórie 3 
364 PE Kňaze Rudolf
Veľký Klíž Partizánske Trenčiansky 2,3 UDOG / SLHBP    
797ML Koblík Ľubomír, MVDr.
Zbojné Medzilaborce Prešovský 3- písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 05.10.2018 
552HE Kocík Slavomír
Kamenica nad Cirochou Humenné Prešovský 3- písm. b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
704PP Kočiš František
Veľký Slavkov Poprad Prešovský 3- písm. a),b) bod i),ii), písm. e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
22. ZA - SK Kolenčík Ľudovít, MVDr.
Gbeľany Žilina Žilinský 3 UDOG / RAW    
214. PO - SK Kollár Anton
Lažany Prešov Prešovský 3 UDOG / RAW    
7. MT - SK Konrád Martin
Príbovce Martin Žilinský 3- písm.b)bod.ii),písm. e), písm.k)bod iii) UDOG / RAW, SLHBP TRANS    
835SO Koňuš
CEHZ 104619
Choňkovce Sobrance Košický 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.02.2019 
212. ZV - SK Kopčan Štefan
Zvolenská Slatina Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
131. TO - SK Kopecký Andrej
Topoľčany Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
32. NR - SK Korec Peter
Rišňovce Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
499CA Korchaniková Marcela
Čadca Čadca Žilinský 3 písm. b) bod i), písm. f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
389 TO Kotruch Peter
Jacovce Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANBP    
747PU Kováč Milan
Púchov Púchov Trenčiansky 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 06.07.2018 
629MA Kováčová Milota
Malacky Malacky Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
843DK Kozlík Ondrej, RSDr.
Dolný Kubín Dolný Kubín Žilinský 3- písm. a), b) bod i), písm. e) UDOG / RAW, SLHBP TRANS   platí do 14.03.2019 
480TO Krajčík Jozef
Bojná Topoľčany Nitriansky 3-písm. a),b) bod i),ii), písm. f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 06.08.2018 
394 TO Krajčík Peter, Ing.
Topoľčany Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
367 TO Krajčovič Miloš
Topoľčany Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / FORMF, SLHBP    
424TO Krajčovič Miloš
Topoľčany Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
316 TO Kraľovič Anton
Dvory nad Nitrou Topoľčany Nitriansky PSI UDOG / SLHBP    
627PK Krasňanský Lukáš
Pezinok Pezinok Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
264. NZ - SK Kreitš Miroslav
Veľký Kýr Nové Zámky Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
564KM Kubala Miloš
Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Žilinský 3- písm. b), e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
573PT Kubelka Ján
Hrnčiarská Ves Poltár Banskobystrický 3- písm. b), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
677TO Kubina Marek
Jacovce Topoľčany Nitriansky 3- písm. a), e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
243. NR - SK Kuchár Ondrej
Báb Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
616MI Kuchár Vladimír
Moravany Michalovce Košický 3- písm. a),b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
278. TO - SK Kúchová Alena
Nemčice Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
761SN Kukoľ Branislav, MVDr.
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Košický 3- písm. a),b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 01.07.2018 
75. SN - SK Kukura Jozef, MVDr.
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Košický 3 UDOG / SLHBP    
173. PP - SK Kundrát Ľubomír
Poprad Poprad Prešovský 3 UDOG / RAW, SLHBP    
508SC Kuštár Ján, MVDr.
Veľký Biel Senec Bratislavský 3 písm. f) UDOG / FORMF    
178. BJ - SK Kvokačka Ondrej
"IVERON 399/2004"
Zborov Bardejov Prešovský 3-písm. a), e).f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 16.03.2018 
370 BS Kynologický Klub Banská Belá
Banská Belá Banská Štiavnica Banskobystrický 3 UDOG / FORMF    
647PD Kynologický klub Bojnice
Kynologický areál Bojnice
Bojnice Prievidza Trenčiansky 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
815NR Laboš Igor
Cabaj-Čápor Nitra Nitriansky 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 01.07.2018 
635MT Lacko Roman "RoJa Gordion"
Krpeľany Martin Žilinský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
43. NR - SK Ľahučký Ľuboš
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
826NR Lampert Tibor
Nové Sady Nitra Nitriansky 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 20.02.2018 
604SC Laššú Dušan
Bernolákovo Senec Bratislavský 3- písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
695PB Lečko Lukáš
Považská Bystrica Považská Bystrica Trenčiansky 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 09.01.2018 
709VT Lengvarský Peter
"z Hrunku"
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou Prešovský 3- písm. e), f) UDOG / FORMF, RAW TRANS   platí do 06.03.2018 
707SA Lengyelová Alžbeta
Diakovce Šaľa Nitriansky 3 - písm. a), b) bod i),ii), písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   do 21.01.2018 
628SC Lengyelová Elvíra
Malinovo Senec Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
301 ZM - SK LESY SR, š.p., Odštepný závod Topoľčianky
Topoľčianky Zlaté Moravce Nitriansky UDOG / PETR    
767SN Leško Maroš, JUDr.
Markušovce Spišská Nová Ves Košický 3-písm. a),b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 01.07.2018 
77. ZV - SK Lietava Vladimír
Lieskovec Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
571SC Lintner Imrich
Dunájská Lužná Senec Bratislavský 3- písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
350 HC Lorinc Jozef
Bojničky Hlohovec Trnavský PSI UDOG / FORMF, SLHBP    
688NR Lovecký spolok Veľké Zálužie
Veľké Zálužie Nitra Nitriansky 2- písm. f) bod i) UDOG / CAD TRANS   platí do 19.09.2017 
789TS Ľubomír Kajan
Nižná Tvrdošín Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF    
706SA Lukáč Zoltán
Diakovce Šaľa Nitriansky 3- písm. a),b) bod i),ii), písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.01.2018 
567KM Lulek Pavol
Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Žilinský 3- písm. b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
509LC Ľupták Martin,JUDr.
Jelšovce Lučenec Banskobystrický 3 UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
494PP Lutterová Viera Ing.
Poprad Poprad Prešovský 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
310 BJ Madux s.r.o.
Bardejov Bardejov Prešovský UDOG / SLHBP    
556MA Macháček Pavel
Závod Malacky Bratislavský 3- písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
794ZH Majsniar Albín
Vyhne Žiar nad Hronom Banskobystrický 3- písm. a) UDOG / SLHBP TRANS   platí do 02.11.2018 
403 CA Malík Štefan, Mgr.
Korňa Čadca Žilinský 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
233. KE - SK Mandáková Jana
Košice Košice Košický 3 UDOG / SLHBP    
691NR Mango Melody - Mária Gilišová
Nitra Nitra Nitriansky 2- písm. f) bod i) UDOG / CAD TRANS   platí do 12.09.2017 
244. NR - SK Marčok Pavol
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
511KK Marhefková Marcela, Mgr.,
Spišská Stará Ves Kežmarok Prešovský 3- písm. a), b) bod i),ii, písm. c),e),f),k) bod ii) 2- písm. f) bod i) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 25.04.2019 
802BR Marián Petrek
chovateľská stanica "NO z Michalkinej záhrady"
Brezno Brezno Banskobystrický 3-písm. a), e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 29.12.2018 
600SO Mariňák Peter
Sobrance Sobrance Košický 3- písm. b), e), f), UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
88. KN - SK Markó Štefan
Nesvady Komárno Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
719DS Márkusová Kristína
Veľké blahovo Dunajská Streda Trnavský 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 13.04.2018 
362 BB Márnikov Jozef
Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický 3 UDOG / PETR, RAW    
596SC Maršovská Jana
Senec Senec Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
241. PO - SK Martinka František, Mgr.
Prešov Prešov Prešovský 3 UDOG / OTHER, RAW    
353 RS MATEJOV DVOR, s.r.o., farma Bátka(235152)
Bátka Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm a) e) f) 2-písm.f)bod.I UDOG / CAD, FORMF, SLHBP    
263. NR - SK Matejovský Igor, Mgr.
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
772TS Matláková Anna
Podbiel Tvrdošín Žilinský 3- písm. f) UDOG / FORMF   platí do 28.08.2018 
147. TO - SK Matušík Pavol
Topoľčany Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
595KM Matuškovič Ľuboš
Kysuské Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Žilinský 3-písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS    
714BB Mazuchová Niroslava, MVDr.
"Sivý Timotej"
Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 15.04.2018 
456CA Mäsovýroba Igor Caletka
Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Žilinský 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 13.01.2019 
17. ZA - SK MEDEIA spol. s r.o.
Žilina Žilina Žilinský 3 UDOG / SLHBP    
776PE Medzayová Marta
Veľké Kršteňany Partizánske Trenčiansky 3- písm. a),b) bod i), písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 16.09.2018 
108. DS - SK Medzičilizie a.s.
čiližská Radvaň Dunajská Streda Trnavský 3 UDOG / RAW    
617DS Méry Jozef
Dunajská Streda Dunajská Streda Trnavský 3-písm. a),b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
694RS Mesto Rimavská Sobota
mestská polícia
Rimavská Sobota Rimavská Sobota Banskobystrický 3- písm. a), b), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 19.12.2017 
531SC Mestská organizácia Slovenský rybársky zväz
Senec Senec Bratislavský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
288. SN - SK Mestská polícia Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Košický 3 UDOG / RAW    
295. ZH - SK Mestská polícia Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Banskobystrický UDOG / PETR    
710RS MESTSKÝ KYNOLOGICKÝ KLUB HNÚŠŤA
Hnúšťa Rimavská Sobota Banskobystrický 3- písm. a),b) bod i),ii), písm. e),f) UDER / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 24.02.2018 
766DK Mešková Radka
Dolný Kubín Dolný Kubín Žilinský 3-písm.f) UDOG / FORMF   platí do 10.08.2018 
758GA Mgr. Miloš Boledovič
Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie POKROK Sereď
Sereď Galanta Trnavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 27.05.2016 
771TS Mičáň Milan, PhDr.
Trstená Tvrdošín Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF   platí do 03.09.2015 
588VK Mihálik Jozef
Hrušov Veľký Krtíš Banskobystrický 3 - písm. b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
721MI Michal Rešetár Hydina Lažany
Zálužie Michalovce Košický 2- písm. fň - hydina z farmy 434849 UDOG / CAD   platí do 15.04.2018 
633MY Michalec Dušan
Brezová pod Bradlom Myjava Trenčiansky 3-písm. a),b),c),d) e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
52. NR - SK Michalík Juraj, MVDr.
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
59. TT - SK Mikuláš Stanislav,JUDr.
Trnava Trnava Trnavský 3 UDOG / SLHBP    
260. NR - SK Mikulášik Eduard
Veľký Báb Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
646LV Milan Hrnčiar, SHR
Hronovce Levice Nitriansky 2-písm.f)-ošípané z farmy 320733 UDOG / CAD    
451MT Miloš Litvaj
"Turianska Kotlina"
Turany Martin Žilinský 2 - písm. f) bod i) - hydina brojlery z farmy UDOG / CAD TRANS   platí do 17.10.2018 
516NO Miroslav Kubica, MASO-UDENINY, bitúnok Zakamenné
Zákamenné Námestovo Žilinský 3-písm.a), písm.e) UDOG / SLHBP TRANS    
547LC Molnár Imrich
Biskupice Lučenec Banskobystrický 3-písm.b)bod i),písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
769DS Molnár Zoltán
Nový Život Dunajská Streda Trnavský 3-písm. a),b),e),f) UDOG / TRANS   platí do 17.08.2018 
638SO Molnárová Ivana, MVDr.
Sobrance Sobrance Košický 3-písm.a),b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
478CA Moravcová Baničiarová Zuzana
Nová Bystrica Čadca Žilinský 3 UDOG / FORMF, SLHBP    
39. NR - SK Moravčíková Daniela
Zbehy Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
624MA Morávková Emília
Stupava Malacky Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
614TR MORKY PETRÁNEK s.r.o. - Vykrm a predaj hydiny
Čremošné Turčianské Teplice Žilinský 2- hydina -z farmy 234861 UDOG / CAD TRANS    
276. SA - SK Móry Jozef
Horná Kráľová Šaľa Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
55. BY - SK Mrenová Anna
Bytča Bytča Žilinský 3 UDOG / SLHBP    
630MA Mrňová Katarína
Kuchyňa Malacky Bratislavský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
548MA Mundoková Soňa
Lozorno Malacky Bratislavský 3-písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS    
603CA Murčo Ján
Čadca Čadca Žilinský 3- písm.b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
194. ZV - SK Murín Martin
Pliešovce Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
373 NR Muzika Mário
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
756GA MVDr. Rastislav Domko
Slovenský poľovnícky zväz, Poľovné združenie Hubert Nebojsa
Sereď Galanta Trnavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 24.05.2016 
733DS Nagy Ľudovít
Holice Dunajská Streda Trnavský 3- písm. a), b), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.05.2018 
654SL Nedoroščík Ján
Haligovce Stará Ľubovňa Prešovský 3-písm. e), f) UDOG / FORMF, RAW TRANS    
420TO Némethy Peter
Krušovce Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
368 TO Némová Anna
Koniarovce Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / FORMF, SLHBP    
834GA NH FARMA
CEHZ 238669
Čierny Brod Galanta Trnavský 2- písm. f) bod i) - uhynuté ošípané z farmy 238669 3 písm. a), e), f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 25.01.2019 
211. PO - SK Nižník René, Mgr.
Prešov Prešov Prešovský 3 UDOG / OTHER, RAW    
590MA NOFEAR,s.r.o.
Studienka Malacky Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
720PT Nosáľ Ondrej
Kokava nad Rimavicou Lučenec Banskobystrický 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 17.04.2018 
732ML NOTAX CONSULTING spol. s r.o.
Humenné Humenné Prešovský 3- písm. a),b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 22.04.2018 
711TS Obecný úrad Nižná
Nižná Tvrdošín Žilinský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 15.03.2018 
731SI Obvodné oddelenie policajného zboru Holič
Holič Skalica Trnavský 3- písm. a),b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 29.05.2018 
803BR Okresné riaditeľstvo policajného zboru Brezno
odbor poriadkovej polície, oddelení služobnej kynológie
Brezno Brezno Banskobystrický 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 29.12.2018 
621CA Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci
Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Svrčinovec Čadca Žilinský 3-písm. a),b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
450DK Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne,
Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Dolný Kubín Dolný Kubín Žilinský 3 UDOG / FORMF TRANS    
779LV Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Leviciach,
Odbor poriadkovej polície,
oddelenie služobnej kynológie
Levice Levice Nitriansky 3-písm. a),b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 11.09.2018 
383 LC Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Lučenci,
oddelenie služobnej kynológie
Lučenec Lučenec Banskobystrický 3 UDOG / FORMF    
409 MI Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach,
odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Michalovce Michalovce Košický 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
415RS Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote
Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie

Rimavská Sobota Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 01.04.2018 
598TO Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Topoľčanoch
Topoľčany Topoľčany Nitriansky 3-písm. b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
645TT Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trnave,
odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Trnava Trnava Trnavský 3- písm. a),b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
587VK Okresné riaditeľstvo policajného zboru Veľký Krtíš
odbor poriadkovej a dopravnej polície,
skupina služobnej kynológie
Veľký Krtíš Veľký Krtíš Banskobystrický 3- písm. b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
412 ZV Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Zvolen Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / FORMF TRANS    
808ZH Okresné riaditeľstvo policajného zboru Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Banskobystrický 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 17.12.2018 
554HE Okresné riaditeľstvo policajného zboru
Odbor poriadkovej polície
Humenné Humenné Prešovský 3- písm. e), f) UDOG / FORMF, RAW TRANS    
727GA Okresné riaditeľstvo policajného zboru,
Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Galanta Galanta Trnavský 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 22.01.2018 
680PB Okresné riaditeľstvo policajného zboru,
Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Považská Bystrica Považská Bystrica Trenčiansky 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
687MI Okresné riaditeľstvo policajného zboru,
Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Michalovce Michalovce Košický 3- písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
697ZV Okresné riaditeľstvo policajného zboru,
Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Zvolen Zvolen Banskobystrický 3- písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 27.11.2017 
698ZA Okresné riaditeľstvo policajného zboru,
Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Turie Žilina Žilinský 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
426VT Okresné riaditeľstvo Policajného zboru,
Odbor poriadkovej polície, oddelenieslužobnej kynológie
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou Prešovský 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
829KO Okresné riaditeľstvo policajného zboru,
Oddelenie služobnej kynológie
Komárno Komárno Nitriansky 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 11.02.2019 
495PP Okresné riaditeľstvo Polocajného zboru v Poprade
Odbor poriadkovej polície, oddelenie služobnej kynológie
Poprad Poprad Prešovský 3- písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 22.01.2019 
85. PP - SK Olearčin Jozef
Poprad Poprad Prešovský 3 UDOG / RAW    
746RV Olexa Štefan
"American Akita z Olexovho dvora"
Gemerská Poloma Rožňava Košický 3- písm. a), b), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 10.07.2018 
230. SN - SK Olexi Miroslav
Smižany Spišská Nová Ves Košický 3 UDOG / SLHBP    
253SL Olšavský Štefan, Ing.
Nová Ľubovňa Stará Ľubovňa Prešovský 3- písm. a),e),f) UDOG / FORMF, OTHER, RAW, SLHBP TRANS   platí do 16.03.2019 
559LC Ondejšík Ján
Fiľakovo Lučenec Banskobystrický 3- písm. b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
641MA Ondovič Ľubomír
Lozorno Malacky Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
743PP Ondrej Kovalčík
Vydrník Poprad Prešovský 3-písm. a), e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 29.06.2015 
118. NR - SK Ondrejka Marián Ing.
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
626SC Ondrusová Valéria
Reca Senec Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
9. ZA - SK Ondruš Dušan
Dlhé Pole Žilina Žilinský 3 UDOG / SLHBP    
534ZH Opov dvor s.r.o.
Krahule Žiar nad Hronom Banskobystrický 2- produkty z oviec z farmy 305607 UDOG / CAD    
153. TO - SK Oravec Patrik
Jacovce Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
71. KK - SK Orinčák Zdenko, Ing.
Kežmarok Kežmarok Prešovský 3 UDOG / SLHBP    
625MA Orthová Ivana
Rohožník Malacky Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
554SC Oujezdský Stanislav
Miloslavovo Senec Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
682MI Ovocinársky majetok, spol. s r.o.
Pozdišovce Michalovce Košický 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 11.11.2017 
419CA OZ U Psej matere Kysuce
Ranč Korňa
Korňa Čadca Žilinský 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   do 04.04.2015 
11. ZA - SK Pagáč Pavol,Ing.
Višňové Žilina Žilinský 3 UDOG / SLHBP    
813NR Pákozdyová Diana
Cabaj-Čápor Nitra Nitriansky 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 28.09.2018 
204TO Paluš Alexander
Prašice Topoľčany Nitriansky 3- písm. a), b) bod i), ii), písm. f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 30.12.2018 
26. ZM - SK Paluška Vladimír
Choča Zlaté Moravce Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
148. TO - SK Pargáč Emil, MVDr.
Topoľčany Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
327 PO Pavlišin - MA-RO, Marian MVDr.
Prešov Prešov Prešovský PSI UDOG / RAW, SLHBP    
407 HE Pažur Miroslav, Ing.
Kamenica nad Cirochou Humenné Prešovský 3 UDOG / FORMF, SLHBP    
653ML PD - Habura, a.s.
Habura Medzilaborce Prešovský 3-písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS    
245. NR - SK Pekarovič Alojz
Hruboňovo Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
372 NR Petrek Ján
Dyčka Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
402 TO Petrík Jozef
Bojná Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
374 NR Petrovič Milan
Golionavo Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
83. SA - SK Pinke František
Dlhá nad Váhom Šaľa Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
644SO Pivnica Tibava s.r.o.
Tibava Sobrance Košický 3-písm.a),b),e)f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
620PD Plachý Igor
Kamenec pod Vtáčnikom Prievidza Trenčiansky 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
89. NR - SK Plevková Mária
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
273. NR - SK Plhalová Katarína
Nitra - Zobor Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
601PK Poizl Rudolf
Častá Pezinok Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
632HE POL-Market s.r.o.
Humenné Humenné Prešovský 3-písm.e),f) UDOG / FORMF, RAW TRANS    
219. PO - SK Poľnohospodárske družstvo Branisko - farma Hrabkov
Široké Prešov Prešovský 3 UDOG / RAW, SLHBP    
218. PO - SK Poľnohospodárske družstvo Branisko - farma Ovčie
Široké Prešov Prešovský 3 UDOG / RAW, SLHBP    
216. PO - SK Poľnohospodárske družstvo Branisko - farma Široké
Široké Prešov Prešovský 3 UDOG / RAW, SLHBP    
217. PO - SK Poľnohospodárske družstvo Branisko - farma Víťaz
Široké Prešov Prešovský 3 UDOG / RAW, SLHBP    
473IL Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom Ilava Trenčiansky 2- písm. f) bod i) - ošípané z farmy Prejta 316735 UDOG / CAD TRANS   platí do 29.01.2019 
741GA Poľnohospodárske družstvo Hrušov
Dolné Saliby Galanta Trnavský 2 - písm. f) bod i) ošípané f. 305022 3- písm. a), b), e), f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 03.02.2018 
796PO Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove
farma Lada 203579
Lada Prešov Prešovský 2- písm. f)bod i) HD do 12 mesiacov z farmy 203579 3- písm. a), e),f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 15.12.2018 
247SL Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa
farma Stará Ľubovňa - 403819
Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Prešovský 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 14.03.2019 
851KK Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok
farma 303361
Kežmarok Kežmarok Prešovský 3-písm.a), b) bod i),ii), písm.c),e),f),k bod. iii) 2-písm.f) bod i) HD do 12. mes. z farmy 303361 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 19.04.2019 
503PP Poľnohospodárske družstvo Švábovce
Švábovce Poprad Prešovský 3 písm a), e),f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
400 NR Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie
Veľké Zálužie Nitra Nitriansky 2 UDOG / CAD    
692NR Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie
veľké Zálužie Nitra Nitriansky 2-písm. f) bod i) UDOG / CAD TRANS   platí do 29.09.2017 
186. ZV - SK Poľnonákup Slatina a.s.
Breziny Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
SZ134MT Polonec Dušan
Žabokreky Martin Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 26.02.2019 
623VK Poľovnícke združenie Dačov Lom, Sľuvka Juraj
Dačov Lom Veľký Krtíš Banskobystrický 3- písm. a),b)e)f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
724MI Poľovnícke združenie JAZVEC Hatalov
Michal Rudľovský
Hatalov Michalovce Košický 3 - písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 23.04.2018 
637MI Popčák Jozef
Veľké Kapušany Michalovce Košický 3-písm.a),b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
319 IL Porloid Jozef
Košeca Ilava Trenčiansky 3 UDOG / SLHBP    
202. BY - SK Posluchová Eva- SLOVAKPOS
Veľké Rovné Bytča Žilinský 3 UDOG / SLHBP    
328 ZH Považan Milan, SHR,
Hodruša - Hámre Žiar nad Hronom Banskobystrický UDOG / PETR, SLHBP    
283. TO - SK Prekopová Zuzana
Koniarovce Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
848SO Prezídium policajného zboru Slovenskej republiky,
úrad hraničnej a cudzineckej polície,
Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície
Sobrance Sobrance Košický 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 07.04.2019 
811BA Prezídium polizajného zboru, odbor kynológie a hypológie
Canispol Slovakia
Bratislava Bratislava 4 Bratislavský 3- písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
462TV Priam Ladislav, SHR
Svätuše Trebišov Košický 3 UDOG / FORMF TRANS    
681PU Púchovský mäsový priemysel, a.s.
Púchov Púchov Trenčiansky 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
222. VK - SK Püšpöky Adrián
Modrý Kameň Veľký Krtíš Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
179. ZV - SK Raffaj Jozef, Ing.
Sliač Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
79. BB - SK Rakický Pavol, MVDr.
Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
801ZA Ranč pri Žiline
Žilina Žilina Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 30.12.2018 
668RS Rapčan Ján
Rimavská Sobota Rimavská Sobota Banskobystrický 3- písm. a), b), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
574PT Rapčan Jozef
České Brezovo Poltár Banskobystrický 3-písm. b), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
338SL Reľovský Dušan, Rybochovné zariadenie
Kolačkov Stará Ľubovňa Prešovský 3- písm. a), e), i), j) UDOG / RAW, SLHBP TRANS   platí do 15.03.2019 
210. PO - SK RENOKOV s.r.o.
Ľubotice Prešov Prešovský 3 UDOG / OTHER, RAW    
541RS Rezső Juhász,farma Drňa CEHZ 230369
Šimonovice Rimavská Sobota Banskobystrický 2- ošípané UDOG / CAD   platí do 01.10.2016 
35. NR - SK Richter Ivan Ing.
Jarok Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
286. PD - SK Richter Juraj
Nitrianske Pravno Prievidza Trenčiansky 3 UDOG / OTHER, RAW, SLHBP    
344 RK Richter Viliam, SPECIALIST KYNOLOGICKÝ KLUB LIPTOVSKÉ SLIAČE
Liptovské Sliače Ružomberok Žilinský psi UDOG / SLHBP    
474LC Rimgal, spol. s r.o.
Nové Hony Poltár Banskobystrický 3- písm. a), e),f) 2- písm. f) bod i)- hydina (nosnice)z farmy 319448 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP   platí do 27.10.2018 
849CA Roľnícke družstvo Čierne-Svrčinovec
farma Skalité-Kavaly, 439097
Skalité Čadca Žilinský 3- písm. a), b), e) 2- písm. f) bod i) hydina z farmy 439097 UDOG / RAW, SLHBP TRANS   platí do 14.01.2019 
800RS Roľnícke družstvo Klenovec
Klenovec Rimavská Sobota Banskobystrický 2- písm. f)bod i) - HD do 12 mesiacov z farmy 402566 3- písm. e), f) UDOG / CAD, FORMF, RAW TRANS   platí do 31.12.2018 
239. KK - SK Romaňák Jozef
Abrahámovce Kežmarok Prešovský 3 UDOG / SLHBP    
37. ZA - SK Rosinec Pavol
Žilina Žilina Žilinský 3 UDOG / SLHBP    
730ML ROTAX-ARCH spol. s r.o.
farma Pčoliné 403772
Pčoliné Medzilaborce Prešovský 3- písm. a), b), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 22.04.2018 
729ML ROTAX-ARCH spol. s r.o.
farma Zbojné 403276
Zbojné Medzilaborce Prešovský 3-písm. a), b), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 22.04.2018 
60. HC - SK Rothbergová Anna
Kľačany pri Trnave Hlohovec Trnavský 3 UDOG / SLHBP    
270. NR - SK Ružičková Alena
Jarok Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
3. ZA - SK Rybár Štefan - Horská záchranná služba Vrátna
Terchová Žilina Žilinský 3 UDOG / SLHBP    
670TR Rybárstvo Mošovce
Mošovce Turčianské Teplice Žilinský 3 - písm. i), písm. j) UDOG / RAW    
340 NR Sabadoš Karol
Zbehy Nitra Nitriansky UDOG / SLHBP    
234. TO - SK Sabaka Ján
Presľany Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
190. PN - SK Sabo Ladislav, Ing.
Vrbové Piešťany Trnavský 3 UDOG / SLHBP    
257. NR - SK Sabo Roman
Lehota Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
189. KE - SK Samuelisová Milena
Košice Košice Košický 3 UDOG / RAW    
330 TO Sasko Pavel
Topoľčany Topoľčany Nitriansky UDOG / SLHBP    
787SI Sedalík Štefan
Brodské Skalica Trnavský 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 16.11.2018 
839SO Sejkov
CEHZ 226800
Sejkov Sobrance Košický 2- písm. f) bod i)- uhynuté ošípané z farmy 226800 3- písm. a), e), f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.02.2019 
363 PD Sekereš Jozef
Prievidza Prievidza Trenčiansky 2,3 UDOG / SLHBP    
277. SA - SK Seman Ivan, RNDr.
Trnovec nad Váhom Šaľa Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
619PD Semančíková Veronika
Lehota pod Vtáčnikom Prievidza Trenčiansky 3-písm.f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
72. KK - SK Serbák Juraj, MVDr.
Kežmarok Kežmarok Prešovský 3 UDOG / SLHBP    
561TR SHP a.s. farma hydiny Horná Štubňa
Horná Štubňa Turčianské Teplice Žilinský 2- hydina(brojler, nosnica)z farmy Diviaky, Horná Štubňa UDOG / CATW TRANS    
562TR SHP a.s., farma hydiny Diviaky
Turčianské Teplice -Diviaky Turčianské Teplice Žilinský 2- hydina äbrojler, nosnice) z farmy Diviaky UDOG / CAD TRANS    
557TR SHP a.s., farma Kevice (221934)
Kevice Turčianské Teplice Žilinský 2- hydina-brojler z farmy Diviaky (SK-VH-TR-04) UDOG / CAD TRANS    
144. TO - SK Síkelová Katarína
Topoľčany Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
422TO Simon Golský
Jacovce Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
458PP SINTRA spol. s r.o.odštepný závod ZDROJ
Poprad Poprad Prešovský 3 UDOG / FORMF TRANS    
493KK Sisková Jolana
Podhorany Kežmarok Prešovský 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
664MA Skácalová Kvetoslava
Borinka Malacky Bratislavský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
575PT Skýpala Milan
Breznička Poltár Banskobystrický 3-písm. b), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
485IL Slávik Jaroslav
Dubnica nad Váhom Ilava Trenčiansky 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
650SC Slezák Tibor
Hrubá Borša Senec Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
713PK Slivka Michal
Pezinok Pezinok Bratislavský 3- písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 23.03.2018 
827NR Slovák Dušan
Veľké Zálužie Nitra Nitriansky 3- písm. a), e), f) TRANS / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 02.01.2018 
823NR Slovák Juraj Ing.
Podhorany Nitra Nitriansky 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 05.03.2018 
361 ZH Slovenská obchodná, s.r.o.
Moravský Svätý Ján Trnava Trnavský psi UDOG / CAD, FORMF, SLHBP    
715RS Slovenský Poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Družba Jesenské
Jesenské Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 17.03.2018 
673MT Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina
stredisko Slovianská dolina
Valča Martin Žilinský 3-písm. i), j) UDOG / RAW    
804TO Smatanová Janka
Jacovce Topoľčany Nitriansky 3- písm. a), b) bod i),ii), písm. f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS   platí do 02.09.2018 
393 TO Smatanová Veronika, ING
Tovarníky Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
294. TO - SK Somora Ján
Veľké Bedzany Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
791RK SPDP "LÚŽAN" -Štefan Črep
Liptovská Lúžna Ružomberok Žilinský 3-písm. a), e) UDOG / RAW, SLHBP TRANS   platí do 23.11.2015 
648PK Speváková Alena
Vištuk Pezinok Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
708KS Spišák Jozef
Kalša Košice-okolie Košický 2 - písm.f) bod i)-ošípané z farmy 321522 UDOG / CAD   do 08.01.2018 
490BS SPOL AGRO POČÚVADLO s.r.o.
Bánská Štiavnica Banská Štiavnica Banskobystrický 3-písm. a), b) UDOG / SLHBP TRANS   platí do 02.11.2018  
790NO Srogoň František
Zákamenné Námestovo Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF   platí do 27.11.2018 
795NO Srogoň Martin
Oravská Lesná Námestovo Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF   platí do 17.12.2018 
606PT Stano Ľubomír
Poltár Poltár Banskobystrický 3- písm. b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
66. ZA - SK Starovská Mária
Žilina Žilina Žilinský 3 UDOG / SLHBP    
303 PO Staško Jozef
Prešov Prešov Prešovský UDOG / FORMF, PETR    
136. TO - SK Stavebniny spol. s r.o.
Topoľčany Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
325 NR Stojka Vojtech
Nitra - Krškany Nitra Nitriansky UDOG / SLHBP    
47. BS - SK Stračina Vladimír
Banská Belá Banská Štiavnica Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
476LC Strapáčová Marta, MVDr.
Rapovce Lučenec Banskobystrický 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
240. NR - SK Strapko Miroslav,Ing.
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
728SE Stredisko Chovu služobných psov
Prezídium policajného zboru, Odbor kynológie a hipológie
Moravský Svätý Ján Senica Trnavský 3- písm. a), b), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 11.3.2019 
48. NR - SK Strhák Stanislav
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
92. GA - SK Strhlíková Anna
Kajal Galanta Trnavský 3 UDOG / OTHER    
649SC Stúpalová Marianna
Blatné Senec Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
847PD Supuka Miloš Ing.
"Elbrus Chán"
Ráztočno Prievidza Trenčiansky 2- pís. f) bod. i) - ošípané z farmy 318417 3- písm. a), i), j) UDOG / CAD, RAW, SLHBP TRANS   platí do 31.03.2019 
193. PP - SK Suranovská Gabriela, MVDr.
Poprad Poprad Prešovský 3 UDOG / OTHER, RAW, SLHBP    
842NO Svetlák Karol
Klin Námestovo Žilinský 3- písm. a), e) UDOG / RAW, SLHBP TRANS   platí do 01.3.2019 
255. NR - SK Sýkora Kazimír
Jarok Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
679DS Szelle Alexander
Veľké Blahovo Dunajská Streda Trnavský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
302 ZM - SK Šabík Ľubomír Ing.
Malé Vozokany Zlaté Moravce Nitriansky UDOG / PETR    
535KS Šándor Jozef, MVDr.
Čaňa Košice-okolie Košický 3- písm f) UDOG / FORMF    
844LC Šandulová Zuzana Mgr.
Halič Lučenec Banskobystrický 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 11.03.2016 
201. BY - SK Šebeňa Vladimír, MVDr.
Petrovice Bytča Žilinský 3 UDOG / SLHBP    
500BY Šebeňa Vladimír, MVDr.
Petrovice Bytča Žilinský 3 - písm. b) bod i), písm. g), písm. f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
237. TO - SK Ševelová Mária
Topoľčany Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
699DS Šidó Pavel, MVDr.
Dunajská Streda Dunajská Streda Trnavský 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
167. ZV - SK Šiko Miroslav
Pliešovce Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
221. ZV - SK Šiko Miroslav
Pliešovce Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
390 TO Šišmičová Zuzana
Kovarce Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / FORMF, SLHBP Dočasne povolená   
505TO Škalák Dušan
Jacovce Topoľčany Nitriansky 3 písm.a),e)f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
15. KM - SK Školník Štefan
Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Žilinský 3 UDOG / SLHBP    
123. PP - SK Šleboda Ján
Spišská Teplica Poprad Prešovský 3 UDOG / SLHBP    
816NR Šlosár Miroslav
Janíkovce Nitra Nitriansky 3-písm. a), e) f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 16.06.2018 
742TS Šprláková Viera
Suchá Hora Tvrdošín Žilinský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
98. ZV - SK Šramko Peter, Mgr.
Sliač Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / OTHER    
249. ZM - SK Štangová Marcela
Ladice Zlaté Moravce Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
530PP Šteczová Alica
Jánovce Poprad Prešovský 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
523RS Štefan Tanko SHR
Rimavská Sobota Rimavská Sobota Banskobystrický 2 -písm.f) 3-písm.a),e),f) UDOG / CAD, FORMF, SLHBP    
640KS Štefanivič František
Hyľov Košice-okolie Košický 3-písm. a),b) UDOG / SLHBP TRANS    
824NR Števčík Pavel Ing.
Štefanovičová Nitra Nitriansky 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 18.11.2018 
780PT Števčinová Beata
Málinec Poltár Banskobystrický 3-písm. a),b),e),f), UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 31.08.2018 
209. SB - SK Štofko Jozef
Sabinov Sabinov Prešovský 3 UDOG / OTHER, RAW    
251. ZM - SK Štukovský Ján, Ing.
Machulince Zlaté Moravce Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
700DS Šuba Ivan
Rohovce Dunajská Streda Trnavský 3 - písm. a),e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
62. NR - SK Šuran Martin
Veľké Zálužie Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
242KK Švedlár Vladimír
Kežmarok Kežmarok Prešovský 3-píam. a),b),e)f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 17.08.2018 
726SN Tarbaj Slavomír
Krompachy Spišská Nová Ves Košický 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 29.12.2017 
560DS Tászli Attila
Dunajská Streda Dunajská Streda Trnavský 3- písm. b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
674PO Tatiana Rokytová - DONA
Ľubovec Prešov Prešovský 3-písm. a),b), písm. e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP    
140. ZV - SK Teren Ivan
Pliešovce Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
517CA TIMEA,s.r.o.
Olešná Čadca Žilinský 3-písm.a),e),f) UDOG / FORMF, OTHER, SLHBP TRANS    
529KS Tirpák Ivan,Ing.
MKM-STRED, spol. s r.o.
Družstevná pri Hornáde Košice-okolie Košický 3-písm a) UDOG / SLHBP    
109RS Tisovec-Markovo-Dianiška Peter
405831
Tisovec Rimavská Sobota Banskobystrický 3- písm. e),f) 2- uhynutý HD do veku 12 mes. z farmy 405831 UDOG / CAD, FORMF, RAW TRANS   platí do 14.04.2019 
169. SN - SK Tkáč Dušan
Krompachy Spišská Nová Ves Košický 3 UDOG / SLHBP    
44. KM - SK Tomaníčková Sylvia
Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Žilinský 3 UDOG / SLHBP    
304 TO Tomašovič Milan
Topoľčany Topoľčany Nitriansky UDOG / SLHBP    
579MA Tomek Branislav
Malacky Malacky Bratislavský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
73. NR - SK Toroková Darina
Nitra Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
376 NR Tóth Miroslav
Jarok Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
376 NR Tóth Miroslav
Jarok Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
810LC Tóthová Judita
Prša Lučenec Banskobystrický 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 07.01.2019 
281. NR - SK Trubíni Peter
Vráble Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
683NO Turbek Jozef
Lokca Námestovo Žilinský 3- písm. a),e) UDOG / RAW, SLHBP    
685NO Turbek Miroslav
Lokca Námestovo Žilinský 3-písm. a), e) UDOG / RAW, SLHBP    
21. ZA - SK Turský Roman
Višňové Žilina Žilinský 3 UDOG / SLHBP    
416LC Týnusová Martina, Ing.
Lovinobaňa Lučenec Banskobystrický 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
005KS Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach
Rozhanovce Košice-okolie Košický 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 07.03.2019 
481CA UNI-CON Kysuce spol. s r.o.
Raková Čadca Žilinský 2- písm. f) bod i) - hydina, ošípané z farmy 101565 3- písm. a), e), f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 07.01.2019 
150. TO - SK Urminský Jozef - URMO PLUS
Tesáre Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
168. BB - SK Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
656LV Ústav na výkon trestu odňatia slobody
kynologický objekt
Želiezovce Levice Nitriansky 2- písm. f) - hydina, ošípané 3- písm. a), b), e) UDOG / CAD, RAW, SLHBP TRANS    
284. KE - SK Ústav na výkon trestu odňatia slobody, oddelenie ochrany a obrany Košice
Košice Košice Košický 3 UDOG / OTHER, RAW    
23. ZA - SK Ústav na výkon väzby
Žilina Žilina Žilinský 3 UDOG / SLHBP    
282. KE - SK Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Košice Košice Košický 3 UDOG / OTHER, RAW    
577SC Vadkertiová Andrea
Nová Dedinka Senec Bratislavský 3- písm.b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
543MA Vachálková Katarína
Závod Malacky Bratislavský 3-písm.f) TRANS / FORMF    
830BJ Valerián Mihňák
Koprivnica Bardejov Prešovský 2- písm. f) bod i) - hydina z farmy 434803 UDOG / CAD   platí do 22.02.2019 
466BJ Valerián Mihňák
farma FAMI DUBIE
Koprivnica Bardejov Prešovský 2 UDOG / CAD TRANS   hydina 
639PP Valigura Peter
Veľký Slavkov Poprad Prešovský 3-písm.a),b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
176. ZV - SK Valigurský Ján
Očová Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
642SC Valovičová Vladimíra
Blatné Senec Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
702KK Vančo Rastislav
Kežmarok Kežmarok Prešovský 3 - písm. a),b) bod i),ii), písm. e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 23.01.2018 
38. NR - SK Varga Juraj
Lehota Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
399 RS Vegal, s.r.o.
farma Večelkov (327944)
Rimavská sobota Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm. b) bod. ii), písm. c), e),f) 2-písm.f)-hydina UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
676RS Vegal, s.r.o.
farmy Orávka (220981)
Orávka Rimavská Sobota Banskobystrický 3-písm. b) bod ii),písm. c), písm. e), f) 2-písm.f)-hydina UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP    
717SA VESENÉ LABKY
Vlčany Šaľa Nitriansky 3-písm. a), e), f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
427TV VIDET s.r.o.
Veľaty Trebišov Košický 3 UDOG / FORMF TRANS    
773BJ VIJOFEL plus s.r.o.
Hertník Bardejov Prešovský 3-písm. a),b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 25.08.2018 
846PP Vikartovská agrárna spoločnosť, a.s.
farma 203552
Vikartovce Poprad Prešovský 2- písm. f) bod. i) HD do 12 mes. z farmy 203552 3- písm. a), b) bod i), ii), písm. c), e), f), k) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 30.03.2019 
279. TO - SK Vince Gabriel, MVDr.
Krnča Topoľčany Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
347 TO Virágová Tatiana
Topoľčany Topoľčany Nitriansky PSI UDOG / FORMF    
832GA Vladimír Šelestiak
CEHZ 323182
Veľké Úľany Galanta Trnavský 2- písm. f) bod. i) - uhynuté ošípané z farmy 323182 3- písm. a), e), f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 13.11.2018 
384 PP Vnenčák Jaroslav
Poprad Poprad Prešovský 3 UDOG / FORMF, SLHBP    
793BB VOJENSKÁ POLÍCIA, odbor výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek
oddelenie kynológie
Hronsek Banská Bystrica Banskobystrický 3- písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 01.12.2018 
786ZV Vojenský útvar 4977 Sliač
Sliač Zvolen Banskobystrický 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 23.10.2018 
840SO Záhor
CEHZ 205170
Záhor Sobrance Košický 2- písm. f) bod i)- uhynuté ošípané z farmy 205170 3- písm. a), e), f) UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.02.2019 
187. ZV - SK Zachar Pavel
Zvolen Zvolen Banskobystrický 3 UDOG / SLHBP    
358 TO Zachara Miroslav
Oponice Topoľčany Nitriansky psi UDOG / FORMF, SLHBP    
256. NR - SK Záruba Jozef
Lehota Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
259. NR - SK Zeleňák Ondrej
Veľké Zálužie Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
366 PP Zemčák Ján
Poprad Poprad Prešovský 3 UDOG / FORMF, SLHBP    
812NR Zifčák Martin
Šurianky Nitra Nitriansky 3-písm a), e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 28.09.2015 
215. NR - SK ZK - Partner s.r.o.
Cabaj - Čápor Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
532SC Zmeškalová Erika
Bernolákovo Senec Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
400 LC Zoka Ivan
Cinobaňa Lučenec Banskobystrický 3 UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
861LC Zoltán Ďurčík SHR
Halič-Telka, 206344
Halič Lučenec Banskobystrický 2- písm. f) bod i)-ošípané, hydina a HD do 12 mesiacov z farmy 206344 UDOG / CAD TRANS   platí do 09.05.2019 
752GA Zoltán Horváth
Poľovnícke združenie DIANA Trstice

Trstice Galanta Trnavský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 20.05.2018 
611PP Zvarová Eva, Hospodársky dvor Spišská Sobota
Poprad Poprad Prešovský 3-písm. b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
343 NR Žák Peter Ing.
Cabaj - Čápor Nitra Nitriansky 3 UDOG / SLHBP    
192. SP - SK Žanony Marián
Stropkov Stropkov Prešovský 3 UDOG / OTHER, RAW    
95. PP - SK Žoldoš Peter, MVDr.
Poprad Poprad Prešovský 3 UDOG / RAW, SLHBP    
553BJ Žumár Jozef, chonná stanica "Z. Marečková"
Zborov Bardejov Prešovský 3- písm. b),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    

počet prevádzkarní : (646)Vysvetlivky -  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  BIOGP Výrobnňa bioplynu / Biogas plants
  CoIP Spoluspaľovňa / Co-incineration plants
  COLC Zberné stredisko / Collection Centre (where appropriate, specify the use)
  COLL Zber živočíšnych vedľajších produktov (ŽVP) / Collection of ABP
  COMBP Energetické zariadenia / Combustion plants
  COMP Kompostáreň / Composting plants
  DEPABP Odosielanie ŽVP /
  DESTBP Príjem ŽVP /
  FEEDP Používanie krmív so živočíšnymi bielkovinami /
  GATRP Výroba loveckých trofejí / Game Trophies Plant
  CHAN Monitorované zásielky / Channelled consignments Article 8(4) of Directive 97/78/EC
  INCP Spaľovňa / Incineration plants
  INTP XX Zariadenie na predbežné spracovanie / Intermediate Plant
  OALKHP Alkalická hydrolýza / Other means: alkaline hydrolysis process plant
  OBIODP Výroba bionafty / Other means: biodiesel production process plant
  OBRGAP Spaľovanie podľa BROKSA / Other means: brookes gasification process plant
  OCOMBTB Iné použitie: spaľovanie v tepelnom kotli / Other means: combustion in a thermal boiler
  OHPHBP Výroba bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy / Other means: high pressure hydrolysis biogas process plant
  OHPHTHP Vysokotlaková, vysokoteplotná hydrolýza / Other means: high pressure high temperature hydrolysis process plant
  OLCP Oleochemický závod / Oleo-chemical Plant (only Cat. 2 or 3)
  OTHER Iné aktivity / Other activities (please specify)
  OTMBFP Iné použitie: termo-mechanická produkcia biopaliva / Other means: thermo-mechanical biofuel production
  PETPP Výroba krmív pre spoločenské zvieratá iba zo spracovaných ŽVP / Petfood plant using only processed ABP
  PETPR Výroba krmív pre spoločenské zvieratá zo surových ŽVP / Petfood plant using raw ABP
  PFERT Spracovanie hnoja a výroba org. Hnojív /
  PHAR Farmaceutické aktivity, vrátane zdravotníckych pomôcok / Pharmaceutical activity, including medical device
  PROCP Spracovateľský závod / Processing Plant
  SALEBP Uvádzanie na trh ŽVP /
  STORP Sklad / Storage Plant
  TAN Garbiareň (činenie koží) / Tannery
  TECHP XX Technický závod / Technical plants (other; please specify)
  TECHTAX XX Technický závod na vypchávanie zvierat / Technical plant for taxidermy purposes
  TRADEBP Obchodovanie so ŽVP /
  TRANBP Preprava ŽVP /
  TRANS Preprava ŽVP / Transport of ABP
  UCOSM Použitie pre kozmetické výrobky / Use for cosmetic products
  UDER Použitie pre diagnostiku, vzdelávanie a vedecké účely / Use for diagnostics, education, research
  UDOG Použitie pre uznanné chovné stanice psov / Use for dogs recognised kennels
  UFERT Použitie na hnojenie / Use for fertilisers
  UFUR Použitie pre kožušinové zvieratá / Use for fur animals
  UINSE Použitie pre hmyz (vrátane červov) na návnady pre rybolov / Use for insects (including maggots) for fishing bait
  UNEC Použitie pre zdochlino žravé vtáky / Use for necrophagous birds
  URBP Použitie pre plazy a dravé vtáky / Use for reptiles and birds of prey
  USEFEEDP Zapracovanie spracovaných živočíšnymi bielkovin do krmiv /
  UWILD Použitie pre voľne žijúce zvieratá / Use for wild animals
  UZOO Použitie pre zoo a cirkusové zvieratá / Use for zoo/circus animals

Vysvetlivky -  Výrobky, Poznámky  / Product types,  Remarks
  API Včelárske výrobky / Apiculture by-products
  BHHP Kosti, rohy, kopytá a výrobky z nich / Bones, horns, hooves and products thereof
  BIOD Bionafta / Biodiesel
  BIOG Bioplyn / Biogas
  BIOR Zvyšky trávenia pri výrobe bioplynu / Residues from biogas production other than biogas
  BLPF Krvné produkty na kŕmne účely / Blood products for feeding purposes
  BLPT Krvné produkty na technické použitie / Blood products for technical purposes
  CAD Kadáver (telo uhynutého zvieraťa) / Cadaver
  CATW Kuchynský odpad / Catering waste
  COL Kolagén / Collagen
  COMR Zvyšky po kompostovaní / Residues after composting
  COSM Kozmetické výrobky / Cosmetic products
  DCAP Fosforečnan vápenatý / Dicalcium phosphate
  DIGR Zvyšky trávenia / iné ako pri výrobe bioplynu (iné ako BIOR) / Digestion residues/ digestate other than BIOR
  DTC Obsah tráviaceho traktu / Digestive tract content
  EGG Vaječné produkty / Egg Products
  FATD Deriváty tukov / Fat derivatives
  FATF Kafilerické tuky a rybí olej určené na kŕmne účely / Rendered fats and fish oil for feeding
  FATOL Kafilerické tuky so živočíšnych vedľajších produktov určených na technické účely / Rendered fat from ABP for oleochemical purposes
  FATOT Kafilerické tuky a rybí olej určené na iné účely ako kŕmne alebo technické / Rendered fats and fish oil for purposes other than for feeding or for oleochemical purposes
  FEED Výroba krmív (prosím špecifikovať) / Feed production (please specify)
  FERT Hnojivá iné ako DIGR alebo BIOR / Fertilisers other than DIGR or BIOR
  FORMF Bývalé potraviny / Former foodstuff
  GATR Lovecké trofeje / Game trophies
  GEL želatína / Gelatine
  HISKR Surové kože a usne / Raw hides and skins
  HISKT Činenné alebo inak ošetrené kože a usne / Tanned or otherwise treated hides and skins
  HKP Hľuzy, koreňové plodiny /
  HYDP Hydrolyzovaná bielkovina / Hydrolysed protein
  INSE Hmyz vrátane červov slúžiacich ako návnada pri rybolove / Insects including maggots
  MANP Spracovaný hnoj a výrobky z hnoja / Processed manure and manure products
  MANU Nespracovaný hnoj / Unprocessed manure
  MBM Mäsokostná múčka (kategória 1 alebo 2) / Meat and bone meal (Category 1 or 2)
  MEDD Zdravotnícke pomôcky / Medical devices
  MIMC Mlieko, mliečne výrobky a mledzivo / Milk, milk based products and colostrum
  OBJK Objemové krmivá /
  OTHER Iné výrobky (prosím špecifikovať) / Other products (please specify)
  PAP Spracovaná živočíšna bielkovina (kategória 3) / Processed animal protein (Category 3)
  PETC Konzervované krmivo pre spoločenské zvieratá (konzervy) / Canned petfood
  PETD Žuvačky pre psov / Petfood: dogchews
  PETFI Chuťové prísady na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá / Flavouring innards for petfood
  PETP Spracované krmivo pre spoločenské zvieratá, iné ako konzervy / Processed petfood other than canned petfood
  PETR Surové krmivo pre spoločenské zvieratá / Raw petfood
  PHARM Farmaceutické výrobky / Pharmaceutical products
  RAW Iné nespracované živočíšne vedľajšie produkty / Other unprocessed ABP
  RMUK Rybia múčka /
  SERE Konské sérum / Serum of equidae
  SLHBP Živočíšne vedľajšie produkty z bitúnkov (iné) / Slaughterhouse by-products (other)
  TAXP Vypchávanie zvierat / Taxidermy products
  TCAP Fosforečnan trivápenatý / Tricalcium phosphate
  WHBF Vlna, srsť, štetiny ošípaných, perie / wool, hair, pig bristle, feather
  WWT Materiály získané pri spracovaní odpadových vôd / Material collected from waste water treatment