Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Schválené prevádzkarne (EU) - SEKCIA     Pokusné zariadenia [ ]


 

Vyhľadávanie/Triedenie/ Export
  

Zobraz všetko (zrušenie filtru)

Export do formátu: XLS | DOC | XMLPráca zo zoznamom : Zoznam je možné triediť (zoradiť) podľa jednotlivých stĺpcov. Stačí kliknúť na názov stĺpca a zoznam sa zatriedi (zoradí) podľa daného stĺpca. Po otvorení je zoznam triedený (zoradený) podľa názvu prevádzkarne. V prípade že chcete hľadať v zozname podľa jedného parametru, stačí hľadaný parameter napísať do kolónky vyhľadávanie v zozname, stlačiť tlačidlo hľadaj a na stránke sa zobrazia len záznamy ktoré hľadanému parametru vyhovujú. V prípade vyhľadávanie podľa viacerých parametrov, použite rozšírené vyhľadávanie .Ak chcete opäť vidieť všetky záznamy stačí kliknúť na Zobraz všetko (zrušenie filtra) a zoznam sa zobrazí celý.

Schvaľovacie číslo / Approval number Dátum schválenia / Approval date Nazov prevádzkarne / Name Adresa / Adress Mesto / Town Okres / District Kraj / Region Kontakt / Contact Druhy / Species Poznámky / Remarks
SK P 32004 10. 5. 2004 BIOTIKA,a.s. Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča 566976 13 Slovenská Ľupča Banská Bystrica Banskobystrický PokZ    
SK D 19004 29. 3. 2004 Centrálny zverinec JLF UK
Sklabinská 26037 53 Martin Martin Žilinský DodZ    
10552/03-220 14. 1. 2004 Centrálny zvieratník LF UPJŠ
Trieda SNP 1040 66 Košice Košice Košický PokZCh    
SK CH 55004 18. 1. 2005 Centrálny zvieratník, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Trieda SNP č. 1041 66 Košice Košice Košický ChovZ   králik,morča,myš,potkan 
SK P 40006/1 21. 7. 2009 Experimentálne centrum HZ pri Katedre špec. Zootechniky SPU Nitra
Akademická ulica 2949 76 Nitra Nitra Nitriansky PokZ    
SK P 10006 10. 2. 2006 Farmaceutická fakulta UK,
Odbojárov 10832 32 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
12595/03-220 2. 2. 2004 Farmakobiochemické lab. III. Internej kliniky LF UK
Špitálska 24813 72 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZCh    
SK P 20006 11. 4. 2006 Farmakologický ústav LF UK
Sasinkova 4813 72 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
SK P 15004 26. 3. 2004 Fyziologický ústav LF UK
Sasinkova 2813 72 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
SK P 20007 4. 5. 2007 Hameln rds a.s.
Horná 36900 01 Modra Pezinok Bratislavský PokZ    
SK P 60005 10. 10. 2005 I. interná klinika UVL Košice
Komenského 73041 81 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 50005 13. 9. 2005 II. interná klinika UVLKošice
Komenského 73041 81 Košice Košice Košický PokZ    
8120/03-220 2. 9. 2003 Jozef Markecha
Očkov 156916 22 Podolie Piešťany Trnavský ChovZ   laboratórny potkan 
SK PC 54004 2. 12. 2004 Katedra hygieny a technológie potravín, ústav mikrobiológie a imunológie
Komenského 73041 81 Košice Košice Košický PokZCh    
SK PC 50004 19. 3. 2004 Katedra morfológie stavovcov, FBPZ , SPU v Nitre
Trieda A. Hlinku 2949 76 Nitra Nitra Nitriansky PokZCh    
SK P 12004 24. 3. 2004 Katedra normálnej anatómie, histológie a fyziológie UVL,
Komenského 73041 18 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 13004 25. 3. 2004 Katedra ochrany živ. Prostredia, Ústav farmakológie UVL
Komenského 73041 81 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 23004 30. 4. 2004 Katedra výživy, dietetiky, a chovu hospodárskych zvierat UVL
Komenského 73041 81 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 44004 18. 6. 2004 Klinika chirurgie, ortopédie a rontgenologie UVL
Komenského 73041 81 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 14004 24. 3. 2004 Klinika pôrodníctva, gynekológie a andrológie UVL
Komenského 73041 81 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 10005 21. 2. 2005 MEVAK a.s.
Biovetská 32949 91 Nitra Nitra Nitriansky PokZ    
SK P 27004 5. 5. 2004 Mgr. Jaroslav Harvan, SHR.
Košická ul.5082 04 Drienov Košice Košický PokZ    
SK CH 25004 5. 5. 2004 Mgr.Jaroslav Harvan, SHR
Košická 5082 04 Drienov Košice Košický ChovZ   chov oviec 
8646/03-220 16. 2. 2004 Národný ústav reumatických chorôb
Nábrežie Ivana Krasku 4921 12 Piešťany Piešťany Trnavský PokZ    
SK PC 11004 24. 3. 2004 Neurobiologický ústav SAV
Šoltésovej 4-6040 01 Košice Košice Košický PokZCh    
SK P 24004 5. 5. 2004 Neuroimunologický ústav SAV
Dúbravská cesta 9845 10 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZCh    
SK CH 40004 17. 3. 2004 Oddeleni toxikológie a chovu laboratórnych zvierat ÚEF SAV
919 54 Dobrá Voda Trnava Trnavský ChovZ   králik,myš, potkan, morča,gerbil, králik 
SK P 30004 17. 3. 2004 Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych zvierat ÚEF SAV
919 54 Dobrá Voda Trnava Trnavský PokZ    
SK PC 60004 23. 3. 2004 Parazitologický ústav SAV
Hlinkova 3040 01 Košice Košice Košický PokZCh    
SK PC 21004 21. 4. 2004 Prírodovedecká fakuta UK v Bratislave
Mlynská dolina842 15 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZCh    
SK P 40006 26. 10. 2006 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach
Ipeľská 1042 20 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 20004 15. 3. 2004 Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12833 03 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
SK PC 10004 27. 2. 2004 STU v Bratislave FCHPT Katedra biochémie a mikrobiológie
Radlinského 9812 37 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZCh    
SK P 70004 24. 3. 2004 Štány veterinárny a potravinový ústav Košice
Hlinkova 1043 65 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 48004 9. 7. 2004 Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Kvetná 11825 08 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
SK PC 56004 7. 2. 2005 Štátny veterinárny a potravinový ústav Prešov
Bajkalsá 28080 91 Prešov Prešov Prešovský PokZCh    
SK PC 16004 26. 3. 2004 Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
Janoškova 1611/58 Dolný Kubín Dolný Kubín Žilinský PokZCh    
SK P 30005 22. 4. 2005 Štátny veterinárny ústav Zvolen
Pod Drahami 918960 86 Zvolen Zvolen Banskobystrický PokZ    
SK P 42004 7. 6. 2004 Štátny vetrinárny a potravinový ústav v Bratislave
Botanická 15842 52 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
SK PC 46004 25. 6. 2004 Účelové zariadenie pre chov rýb, včiel a zveri UVL
Rozhanovce044 42 Košice Košice-okolie Košický PokZCh    
SK P 49004 15. 7. 2004 Ústav anatómie JLF UK v Martine
Malá Hora 4037 54 Martin Martin Žilinský PokZ    
SK P 51004 19. 7. 2004 Ústav biochémie a genetiky živočíchov Sav
Nádražná 37900 28 Ivanka pri Dunaji Bratislava Bratislavský PokZ    
SK PC 22004 26. 4. 2004 Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
Moyzesova 61900 28 Ivanka pri Dunaji Bratislava Bratislavský PokZCh    
SK P 90004 24. 3. 2004 Ústav biologických a ekologických vied PF, UPJŠ Košice
Ulica Moyzesova 11041 67 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 35004 13. 5. 2004 Ústav epidemiológie LF UK
Špitalská 24813 72 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
SK P 40005 2. 9. 2005 Ústav epizootológie a infekčných chorôb UVL v košiciach
Komenského 73041 81 Košice Košice Košický PokZ    
12722/03-220 2. 2. 2004 Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Vlárska 3833 06 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZCh    
SK P 26004 5. 5. 2004 Ústav experimentálnej farmakológie SAV
Dúbravská cesta 9841 04 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
12547/03-220 6. 2. 2004 Ústav experimentálnej onkológie SAV
Vlárska 7833 91 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZCh    
SK P 20005 17. 3. 2005 Ústav farmakológie JLF UK
Sklabinská 26037 53 Martin Martin Žilinský PokZ    
SK CH 51004 15. 7. 2004 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Šoltésovej 4-6040 01 Košice Košice Košický ChovZ    
SK P 80004 23. 3. 2004 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Šoltésovej 4040 01 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 17004 29. 3. 2004 Ústav fyziológie JLF UK v Martine
Malá Hora 4037 54 Martin Martin Žilinský PokZ    
SK P 53004 5. 10. 2004 Ústav histológie a embryológie Lekárskej fakulty na UPJŠ v KE
Šrobárova č.2040 01 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 43004 17. 6. 2004 Ústav lekárskej biofyziky, JLF UK
Malá Hora 4037 54 Martin Martin Žilinský PokZ    
SK P 31004 4. 5. 2004 Ústav lekárskej biochémie JLF UK
Malá Hora 4036 01 Martin Martin Žilinský PokZ    
12723/03-220 14. 1. 2004 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Vlárska 5833 34 Bratislava Bratislava Bratislavský ChovZ   pazúrnačka vodná 
12724/03-220 4. 2. 2004 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Vlárska 5833 34 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
SK PC 41004 7. 6. 2004 Ústav normálnej a potologickej fyziológie SAV
Sienkiewiczova 1,813 71 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZCh    
SK P 30006 12. 6. 2006 Ústav parazitológie, chorôb rýb, včiel a zveri UVL Košice
Komenského 73041 81 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 52004 5. 10. 2004 Ústav patologickej anatómie UVL V Košiciach
Komenského č.37041 81 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 18004 29. 3. 2004 Ústav patologickej fyziológie JLF UK v Martine
Sklabinská 26037 53 Martin Martin Žilinský PokZ    
1047/04-220 9. 2. 2004 Ústav patologickej fyziológie LF UK
Sasinkova 4811 08 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
SK P 10008 30. 1. 2008 Ústav pre výskum srdca SAV
Dúbravská cesta 9, POBox 104840 05 Bratislava Bratislava Bratislavský    
SK P 19004 14. 4. 2004 Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv
Biovetská cesta 34949 01 Nitra Nitra Nitriansky PokZ    
12284/03-220 26. 1. 2004 Virologický ústav SAV
Dúbravská cesta 9845 05 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
SK PC 47004 25. 6. 2004 VÚVM UVL, Lab. gnotobiológie a chorôb mláďat
Komenského 73041 81 Košice Košice Košický PokZCh    
SK CH 29004 5. 5. 2004 VÚŽV -Ústav malých hospodárskych zvierat,farma králikov
Hlohovská 2949 92 Nitra Nitra Nitriansky ChovZ   chov králikov 
SK PC 38004 13. 5. 2004 VÚŽV, ÚMHZ, Zverofarma zajacovitých
Hlohovská 2949 92 Nitra Nitra Nitriansky PokZCh    
SK PC 39004 13. 5. 2004 VUŽV, ÚVZ,laboratórium fyziológie výživy zvierat
Hlohovská 2949 92 Nitra Nitra Nitriansky PokZCh    
SK P 36004/1 13. 5. 2004 VÚŽV,ÚGRHZ,laboratórium hlodavcov
Hlohovská 2949 92 Nitra Nitra Nitriansky PokZ    
SK P 28004 5. 5. 2004 VÚŽV-Ústav malých hospodárskych zvierat
Hlohovská 2949 92 Nitra Nitra Nitriansky PokZ    
SK P 34004 10. 5. 2004 VÚŽV-ÚVZ, Biologické laboratórium výživy zvierat
Hlohovská 2949 92 Nitra Nitra Nitriansky PokZ    
SK P 37004 13. 5. 2004 VÚŽV-ÚVZ, Etologické a fyziologické laboratórium, ÚTCHZE
Hlohovská 2949 92 Nitra Nitra Nitriansky PokZ    
SK P 36004 10. 5. 2004 VÚŽV-ÚVZ,Labor.fyziológie a výživy monogastrických zvierat
Hlohovská 2949 92 Nitra Nitra Nitriansky PokZ    
SK PC 45004 25. 6. 2004 Zverinec UVL
Pri Hati 10041 81 Košice Košice Košický PokZCh    

počet prevádzkarní : (76)Vysvetlivky -  Živočíšne druhy / Species
  DodZ Dodávateľské zariadenia /
  chov Chov /
  ChovZ Chovné zariadenia /
  liah Liaheň /
  odber Odber /
  PokZ Pokusné zariadenie /
  PokZCh Pokusné zariadenie s chovom pre vlastnú potrebu /
  produk Produkcia /
  rozm Rozmnožovanie /
  Slach šľachtenie, plemenitba a produkcia plemenných zvierat /
  Sport športové alebo iné využitie /
  Zispr získavanie produktov vrátane výroby jatočných tiel /