Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Schválené prevádzkarne (EU) - SEKCIA     Pokusné zariadenia [ ]


 

Vyhľadávanie/Triedenie/ Export
  

Zobraz všetko (zrušenie filtru)

Export do formátu: XLS | DOC | XMLPráca zo zoznamom : Zoznam je možné triediť (zoradiť) podľa jednotlivých stĺpcov. Stačí kliknúť na názov stĺpca a zoznam sa zatriedi (zoradí) podľa daného stĺpca. Po otvorení je zoznam triedený (zoradený) podľa názvu prevádzkarne. V prípade že chcete hľadať v zozname podľa jedného parametru, stačí hľadaný parameter napísať do kolónky vyhľadávanie v zozname, stlačiť tlačidlo hľadaj a na stránke sa zobrazia len záznamy ktoré hľadanému parametru vyhovujú. V prípade vyhľadávanie podľa viacerých parametrov, použite rozšírené vyhľadávanie .Ak chcete opäť vidieť všetky záznamy stačí kliknúť na Zobraz všetko (zrušenie filtra) a zoznam sa zobrazí celý.

Schvaľovacie číslo / Approval number Dátum schválenia / Approval date Nazov prevádzkarne / Name Adresa / Adress Mesto / Town Okres / District Kraj / Region Kontakt / Contact Druhy / Species Poznámky / Remarks
SK P 32004 10. 5. 2004 BIOTIKA,a.s. Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča 566  976 13 Slovenská Ľupča Banská Bystrica Banskobystrický PokZ    
SK D 19004 29. 3. 2004 Centrálny zverinec JLF UK
Sklabinská 26  037 53 Martin Martin Žilinský DodZ    
10552/03-220 14. 1. 2004 Centrálny zvieratník LF UPJŠ
Trieda SNP 1  040 66 Košice Košice Košický PokZCh    
SK CH 55004 18. 1. 2005 Centrálny zvieratník, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Trieda SNP č. 1  041 66 Košice Košice Košický ChovZ   králik,morča,myš,potkan 
SK P 40006/1 21. 7. 2009 Experimentálne centrum HZ pri Katedre špec. Zootechniky SPU Nitra
Akademická ulica 2  949 76 Nitra Nitra Nitriansky PokZ    
SK P 10006 10. 2. 2006 Farmaceutická fakulta UK,
Odbojárov 10  832 32 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
12595/03-220 2. 2. 2004 Farmakobiochemické lab. III. Internej kliniky LF UK
Špitálska 24  813 72 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZCh    
SK P 20006 11. 4. 2006 Farmakologický ústav LF UK
Sasinkova 4  813 72 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
SK P 15004 26. 3. 2004 Fyziologický ústav LF UK
Sasinkova 2  813 72 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
SK P 20007 4. 5. 2007 Hameln rds a.s.
Horná 36  900 01 Modra Pezinok Bratislavský PokZ    
SK P 60005 10. 10. 2005 I. interná klinika UVL Košice
Komenského 73  041 81 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 50005 13. 9. 2005 II. interná klinika UVLKošice
Komenského 73  041 81 Košice Košice Košický PokZ    
8120/03-220 2. 9. 2003 Jozef Markecha
Očkov 156  916 22 Podolie Piešťany Trnavský ChovZ   laboratórny potkan 
SK PC 54004 2. 12. 2004 Katedra hygieny a technológie potravín, ústav mikrobiológie a imunológie
Komenského 73  041 81 Košice Košice Košický PokZCh    
SK PC 50004 19. 3. 2004 Katedra morfológie stavovcov, FBPZ , SPU v Nitre
Trieda A. Hlinku 2  949 76 Nitra Nitra Nitriansky PokZCh    
SK P 12004 24. 3. 2004 Katedra normálnej anatómie, histológie a fyziológie UVL,
Komenského 73  041 18 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 13004 25. 3. 2004 Katedra ochrany živ. Prostredia, Ústav farmakológie UVL
Komenského 73  041 81 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 23004 30. 4. 2004 Katedra výživy, dietetiky, a chovu hospodárskych zvierat UVL
Komenského 73  041 81 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 44004 18. 6. 2004 Klinika chirurgie, ortopédie a rontgenologie UVL
Komenského 73  041 81 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 14004 24. 3. 2004 Klinika pôrodníctva, gynekológie a andrológie UVL
Komenského 73  041 81 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 10005 21. 2. 2005 MEVAK a.s.
Biovetská 32  949 91 Nitra Nitra Nitriansky PokZ    
SK P 27004 5. 5. 2004 Mgr. Jaroslav Harvan, SHR.
Košická ul.5  082 04 Drienov Košice Košický PokZ    
SK CH 25004 5. 5. 2004 Mgr.Jaroslav Harvan, SHR
Košická 5  082 04 Drienov Košice Košický ChovZ   chov oviec 
8646/03-220 16. 2. 2004 Národný ústav reumatických chorôb
Nábrežie Ivana Krasku 4  921 12 Piešťany Piešťany Trnavský PokZ    
SK PC 11004 24. 3. 2004 Neurobiologický ústav SAV
Šoltésovej 4-6  040 01 Košice Košice Košický PokZCh    
SK P 24004 5. 5. 2004 Neuroimunologický ústav SAV
Dúbravská cesta 9  845 10 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZCh    
SK CH 40004 17. 3. 2004 Oddeleni toxikológie a chovu laboratórnych zvierat ÚEF SAV
  919 54 Dobrá Voda Trnava Trnavský ChovZ   králik,myš, potkan, morča,gerbil, králik 
SK P 30004 17. 3. 2004 Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych zvierat ÚEF SAV
  919 54 Dobrá Voda Trnava Trnavský PokZ    
SK PC 60004 23. 3. 2004 Parazitologický ústav SAV
Hlinkova 3  040 01 Košice Košice Košický PokZCh    
SK PC 21004 21. 4. 2004 Prírodovedecká fakuta UK v Bratislave
Mlynská dolina  842 15 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZCh    
SK P 40006 26. 10. 2006 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach
Ipeľská 1  042 20 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 20004 15. 3. 2004 Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12  833 03 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
SK PC 10004 27. 2. 2004 STU v Bratislave FCHPT Katedra biochémie a mikrobiológie
Radlinského 9  812 37 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZCh    
SK P 70004 24. 3. 2004 Štány veterinárny a potravinový ústav Košice
Hlinkova 1  043 65 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 48004 9. 7. 2004 Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Kvetná 11  825 08 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
SK PC 56004 7. 2. 2005 Štátny veterinárny a potravinový ústav Prešov
Bajkalsá 28  080 91 Prešov Prešov Prešovský PokZCh    
SK PC 16004 26. 3. 2004 Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
Janoškova 1611/58  Dolný Kubín Dolný Kubín Žilinský PokZCh    
SK P 30005 22. 4. 2005 Štátny veterinárny ústav Zvolen
Pod Drahami 918  960 86 Zvolen Zvolen Banskobystrický PokZ    
SK P 42004 7. 6. 2004 Štátny vetrinárny a potravinový ústav v Bratislave
Botanická 15  842 52 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
SK PC 46004 25. 6. 2004 Účelové zariadenie pre chov rýb, včiel a zveri UVL
Rozhanovce  044 42 Košice Košice-okolie Košický PokZCh    
SK P 49004 15. 7. 2004 Ústav anatómie JLF UK v Martine
Malá Hora 4  037 54 Martin Martin Žilinský PokZ    
SK P 51004 19. 7. 2004 Ústav biochémie a genetiky živočíchov Sav
Nádražná 37  900 28 Ivanka pri Dunaji Bratislava Bratislavský PokZ    
SK PC 22004 26. 4. 2004 Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
Moyzesova 61  900 28 Ivanka pri Dunaji Bratislava Bratislavský PokZCh    
SK P 90004 24. 3. 2004 Ústav biologických a ekologických vied PF, UPJŠ Košice
Ulica Moyzesova 11  041 67 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 35004 13. 5. 2004 Ústav epidemiológie LF UK
Špitalská 24  813 72 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
SK P 40005 2. 9. 2005 Ústav epizootológie a infekčných chorôb UVL v košiciach
Komenského 73  041 81 Košice Košice Košický PokZ    
12722/03-220 2. 2. 2004 Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Vlárska 3  833 06 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZCh    
SK P 26004 5. 5. 2004 Ústav experimentálnej farmakológie SAV
Dúbravská cesta 9  841 04 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
12547/03-220 6. 2. 2004 Ústav experimentálnej onkológie SAV
Vlárska 7  833 91 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZCh    
SK P 20005 17. 3. 2005 Ústav farmakológie JLF UK
Sklabinská 26  037 53 Martin Martin Žilinský PokZ    
SK CH 51004 15. 7. 2004 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Šoltésovej 4-6  040 01 Košice Košice Košický ChovZ    
SK P 80004 23. 3. 2004 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Šoltésovej 4  040 01 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 17004 29. 3. 2004 Ústav fyziológie JLF UK v Martine
Malá Hora 4  037 54 Martin Martin Žilinský PokZ    
SK P 53004 5. 10. 2004 Ústav histológie a embryológie Lekárskej fakulty na UPJŠ v KE
Šrobárova č.2  040 01 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 43004 17. 6. 2004 Ústav lekárskej biofyziky, JLF UK
Malá Hora 4  037 54 Martin Martin Žilinský PokZ    
SK P 31004 4. 5. 2004 Ústav lekárskej biochémie JLF UK
Malá Hora 4  036 01 Martin Martin Žilinský PokZ    
12723/03-220 14. 1. 2004 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Vlárska 5  833 34 Bratislava Bratislava Bratislavský ChovZ   pazúrnačka vodná 
12724/03-220 4. 2. 2004 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Vlárska 5  833 34 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
SK PC 41004 7. 6. 2004 Ústav normálnej a potologickej fyziológie SAV
Sienkiewiczova 1,  813 71 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZCh    
SK P 30006 12. 6. 2006 Ústav parazitológie, chorôb rýb, včiel a zveri UVL Košice
Komenského 73  041 81 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 52004 5. 10. 2004 Ústav patologickej anatómie UVL V Košiciach
Komenského č.37  041 81 Košice Košice Košický PokZ    
SK P 18004 29. 3. 2004 Ústav patologickej fyziológie JLF UK v Martine
Sklabinská 26  037 53 Martin Martin Žilinský PokZ    
1047/04-220 9. 2. 2004 Ústav patologickej fyziológie LF UK
Sasinkova 4  811 08 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
SK P 10008 30. 1. 2008 Ústav pre výskum srdca SAV
Dúbravská cesta 9, POBox 104  840 05 Bratislava Bratislava Bratislavský    
SK P 19004 14. 4. 2004 Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv
Biovetská cesta 34  949 01 Nitra Nitra Nitriansky PokZ    
12284/03-220 26. 1. 2004 Virologický ústav SAV
Dúbravská cesta 9  845 05 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ    
SK PC 47004 25. 6. 2004 VÚVM UVL, Lab. gnotobiológie a chorôb mláďat
Komenského 73  041 81 Košice Košice Košický PokZCh    
SK CH 29004 5. 5. 2004 VÚŽV -Ústav malých hospodárskych zvierat,farma králikov
Hlohovská 2  949 92 Nitra Nitra Nitriansky ChovZ   chov králikov 
SK PC 38004 13. 5. 2004 VÚŽV, ÚMHZ, Zverofarma zajacovitých
Hlohovská 2  949 92 Nitra Nitra Nitriansky PokZCh    
SK PC 39004 13. 5. 2004 VUŽV, ÚVZ,laboratórium fyziológie výživy zvierat
Hlohovská 2  949 92 Nitra Nitra Nitriansky PokZCh    
SK P 36004/1 13. 5. 2004 VÚŽV,ÚGRHZ,laboratórium hlodavcov
Hlohovská 2  949 92 Nitra Nitra Nitriansky PokZ    
SK P 28004 5. 5. 2004 VÚŽV-Ústav malých hospodárskych zvierat
Hlohovská 2  949 92 Nitra Nitra Nitriansky PokZ    
SK P 34004 10. 5. 2004 VÚŽV-ÚVZ, Biologické laboratórium výživy zvierat
Hlohovská 2  949 92 Nitra Nitra Nitriansky PokZ    
SK P 37004 13. 5. 2004 VÚŽV-ÚVZ, Etologické a fyziologické laboratórium, ÚTCHZE
Hlohovská 2  949 92 Nitra Nitra Nitriansky PokZ    
SK P 36004 10. 5. 2004 VÚŽV-ÚVZ,Labor.fyziológie a výživy monogastrických zvierat
Hlohovská 2  949 92 Nitra Nitra Nitriansky PokZ    
SK PC 45004 25. 6. 2004 Zverinec UVL
Pri Hati 10  041 81 Košice Košice Košický PokZCh    

počet prevádzkarní : (76)Vysvetlivky -  Živočíšne druhy / Species
  DodZ Dodávateľské zariadenia /
  chov Chov /
  ChovZ Chovné zariadenia /
  liah Liaheň /
  odber Odber /
  PokZ Pokusné zariadenie /
  PokZCh Pokusné zariadenie s chovom pre vlastnú potrebu /
  produk Produkcia /
  rozm Rozmnožovanie /
  Slach šľachtenie, plemenitba a produkcia plemenných zvierat /
  Sport športové alebo iné využitie /
  Zispr získavanie produktov vrátane výroby jatočných tiel /