Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zoznam faktúr na tovary a služby

Zoznam je zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).


 Vyhľadávanie

Číslo faktúry (*)
Dátum úhrady
Objednávateľ (*)
Dodávateľ (*)
Predmet (*)
Uhradená suma s DPH (*)
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednavky
2018841224
15.6.2018
RVPS Košice-mesto
ŠVPÚ, Janoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
VPO NPKR
92,90 €
30/2016/ŠVPUGR
 
4218045964
15.6.2018
RVPS Košice-mesto
ŠVPÚ, Janoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
VPO NPKR
365,50 €
30/2016/ŠVPUGR
 
32018
15.6.2018
RVPS Košice-mesto
Soták D. MVDr, Zemplínska 38, 040 01 Košice
VPO SVL 5/2018
29,34 €
5/2018
 
DN001/18
15.6.2018
RVPS Zvolen
Slov.zväz včelárov, Slobody 74, 962 61 Dobrá Niva
klinické prehliadky včelstiev
730,62 €
3/2018
 
4218045913
15.6.2018
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
106,00 €
23/2018
 
258011111
15.6.2018
RVPS Zvolen
Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
elektrická energia
87,00 €
1121066
 
258163085
15.6.2018
RVPS Zvolen
Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
elektrická energia
133,00 €
1121066
 
8209917949
15.6.2018
RVPS Zvolen
Slovak telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
telefóny, internet
150,91 €
TP0166622
 
20180007
14.6.2018
RVPS Michalovce
Sipos Dionýz, MVDr., POH 49/79 V.Kapušany
vykonanie štátnych veterinárnych činností
37,84 €
17.18
 
18013
14.6.2018
RVPS Michalovce
Rešo Rudolf, MVDr. Orgovávanová 35, V. Kapušany
vykonanie štátnych veterinárnych činností
844,54 €
15/18
 
52018
14.6.2018
RVPS Michalovce
Pastirik Stanislav, MVDr. Kačanov 65
vykonanie štátnych veterinárnych činností
17,47 €
14/18
 
22018
14.6.2018
RVPS Michalovce
Kocák Peter, MVDr., Jastrabie 107
vykonanie štátnych veterinárnych činností
6,13 €
43405
 
272018
14.6.2018
RVPS Michalovce
Jenčík Bohuš, MVDr. Lastomír , 353
vykonanie štátnych veterinárnych činností
90,01 €
43344
 
5518
14.6.2018
RVPS Michalovce
Ivančo Jaroslav, MVDr. Zemplínsky Branč, 171
vykonanie štátnych veterinárnych činností
41,24 €
43313
 
052018
14.6.2018
RVPS Michalovce
Fedor Milan, MVDr., Remeselnícka, 35 Michalovce
vykonanie štátnych veterinárnych činností
594,84 €
7/18
 
52018
14.6.2018
RVPS Michalovce
Džurina Štefan, MVDr. Štúrova 2, Sobrance
vykonanie štátnych veterinárnych činností
111,46 €
43252
 
1218
14.6.2018
RVPS Michalovce
Bodnár Valér, MVDr., Vajanského 49, Michalovce
vykonanie štátnych veterinárnych činností
122,60 €
43191
 
202018
14.6.2018
RVPS Michalovce
Albrecht Peter, MVDr. J.Káľa 24, V.Kapušany
vykonanie štátnych veterinárnych činností
83,86 €
43132
 
102018
14.6.2018
RVPS Michalovce
Adamčík Peter, MVDr. Štefanikova, 11, Michalovce
vykonanie štátnych veterinárnych činností
162,13 €
43101
 
20180501
14.6.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Mandelík Renát Kováčska 59 Medzev
veterinráne činnosti
68,21 €
182018
 
8210033436
14.6.2018
RVPS Košice-mesto
Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10, Bratislava
Hovorné, internet Hydina 5/2018
48,43 €
1010084615
 
2018841230
14.6.2018
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
VPO - krmivá
40,10 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018841229
14.6.2018
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
VPO - krmivá
65,90 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018841226
14.6.2018
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
VPO - krmivá
38,00 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018841216
14.6.2018
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Košice
VPO - krmivá
106,00 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
4218046147
14.6.2018
RVPS Trebišov
ŠVPÚ Dolný Kubín - VPÚ Dolný Kubín
NPKR
92,90 €
37/2018/ŠVPÚ/GR
 
5918019281
14.6.2018
RVPS Trebišov
Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina
Práca, mzdy a odmeňovanie (2019)
66,16 €
 
 
29/2018
14.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
Ing. Dušan Kožiak, Rúbanisko II 442/71, Lučenec
stanovenie všeobecnej hodnoty motorového vozidla
124,13 €
 
1610000186
7294018978
14.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 1/A, Bratislava
splátka za dodávku zemného plynu na pracovisko v R.Sobote a v Revúcej 6/2018
950,00 €
6300139206
 
1614103072
14.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
Slovakia Energy s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava
splátka za dodávku el.energie na pracovisko v Revúcej 6/2018
67,00 €
1121067
 
0026012738
14.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
splátka za dodávku el.energie na pracovisku v R.Sobote 6/2018
363,00 €
5207560 3, 52075665, 52075653, 52075673, 52075613
 
4590984345
14.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava
pohonné hmoty pre služobné motorové vozidlá 5/2018
694,38 €
kúpna zmluva č. 0674638 zo dňa 20.2.2014
 
8209965454
14.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
poplatky za telekomunikačné služby a internet 5/2018
196,85 €
2030152574, 2028825500, 2028578933, 2028688381
 
68280-0162
14.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava
stravné lístky
1 983,98 €
5302259
1610000187
0118057395
13.6.2018
RVPS Michalovce
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova, 23, Bratislava
jedálne kupóny
1 552,50 €
13818000001
 
2183561
13.6.2018
RVPS Michalovce
Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 108, Michalovce
internet
34,80 €
2016494
 
2123751768
13.6.2018
RVPS Michalovce
Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice
vodné, stočné
59,53 €
67399
 
1614103062
13.6.2018
RVPS Michalovce
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7/A Bratislava
dodávka elektriny
118,00 €
1133199
 
1614103061
13.6.2018
RVPS Michalovce
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7/A Bratislava
dodávka elektriny
123,00 €
1133199
 
7284047911
13.6.2018
RVPS Michalovce
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/A, Bratislava
plyn
251,00 €
6300139377
 
FD4518013185
13.6.2018
RVPS Zvolen
Office Depot s.r.o., Prievozská 4/B,821 09 Bratislava
kancelársky materiál
256,92 €
 
27/2018
20180132
13.6.2018
RVPS Zvolen
Ing.Karol Kamenský-KAMEŇ,Dukelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen
oprava reťazovej píly
112,00 €
 
31/2018
39/2018
13.6.2018
RVPS Trebišov
MVDr. Vladimír Seman, M.R.Štefánika 1515, Trebišov
Výkon veterinárnych činností
208,74 €
9/2018
 
11/2018
13.6.2018
RVPS Trebišov
MVDr. Milan Mika, Mostová 1591/28, Sečovce
Výkon veterinárnych činností
83,63 €
5/2018
 
2018VFA06002
13.6.2018
RVPS Trebišov
JST Zdravie, s.r.o., J.Záborskeho 3718/6/A, Trebišov
Vybavenie pohot.skladu-Virkon S
16,00 €
 
21/2018
8209923095
13.6.2018
RVPS Trebišov
Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava
Telefóny - hlasové služby
89,72 €
2028628771
 
8209923120
13.6.2018
RVPS Trebišov
Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava
Internet
29,51 €
2030323966
 
18100140
13.6.2018
RVPS Trebišov
RM Auto - Rastislav Macko, Pozdišovce 88
Oprava (TV796BG-dvere)
75,00 €
 
23/2018
18100139
13.6.2018
RVPS Trebišov
RM Auto - Rastislav Macko, Pozdišovce 88
Oprava (TV796BG-brzdy)
185,00 €
 
23/2018
2180012
13.6.2018
ŠVPS SR
1000003730 / NETsystems a.s. / Kmeťkova 5, P.O.BOX 3F, 949 01 Nitra / 36532231
servisné práce 05/2018
1 620,00 €
D-3/2013/E
1300003920
4218045724
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
50,00 €
 
 
4201804581
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
50,00 €
 
 
4218045486
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
50,00 €
 
 
4218045641
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
400,00 €
 
 
4218045274
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
500,00 €
 
 
4218045459
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
500,00 €
 
 
4218045650
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
100,00 €
 
 
4218045462
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
150,00 €
 
 
4218045648
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
100,00 €
 
 
4218045911
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
50,00 €
 
 
4218045663
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
100,00 €
 
 
4218045255
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
550,00 €
 
 
2018822236
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2018822375
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
17292018
13.6.2018
ŠVPS SR
0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924
kliešťová encefalitída
28,13 €
 
 
4218045230
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
200,00 €
 
 
4218045228
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
550,00 €
 
 
4218045678
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
50,00 €
 
 
3180940
13.6.2018
ŠVPS SR
1000002716 / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, 810 01 Bratislava / 35719192
letenka Chudý 11-12.6.18
699,00 €
Z-6/2016/E
1300003874
2018822238
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2018822275
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
došetrovanie NPKR
326,00 €
 
 
4218045643
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
350,00 €
 
 
2018822291
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
669,00 €
 
 
4218045485
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
50,00 €
 
 
2018822379
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2018822467
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
2018822376
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
4218045670
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
50,00 €
 
 
2018822221
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
89,10 €
 
 
4218045045
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
84,80 €
 
 
4218045072
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
2 723,50 €
 
 
4218045043
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
79,70 €
 
 
2018822056
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
33,00 €
 
 
4218045044
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
74,20 €
 
 
2018822242
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
188,10 €
 
 
2018822255
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela brojlery
40,90 €
 
 
2018822273
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela OP
59,20 €
 
 
2018821928
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
745,10 €
 
 
2018822057
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza diviakov
396,00 €
 
 
2018822195
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
4,00 €
 
 
2001882197
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinelóza líšok
31,40 €
 
 
201884066
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
74,20 €
 
 
201884064
13.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
trichinely
10,60 €
 
 
2018020
12.6.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Gedeon Viliam Turňa nad Bodvou 592
veterinárne činnosti
1 076,36 €
112018
 
21800543
12.6.2018
RVPS Košice-mesto
Sokolová Iveta OPTIMA, Tokajícka 4, Košice
inštalácia PC
31,20 €
 
obj.č.12/2018
21800522
12.6.2018
RVPS Košice-mesto
Sokolová Iveta OPTIMA, Tokajícka 4, Košice
PC HP PD 400
706,80 €
 
obj.č.10/2018
2018001
11.6.2018
RVPS Michalovce
ZO SZV V.Kapušany
klinická prehliadka včiel
1 306,80 €
3/2018 V
 
012018
11.6.2018
RVPS Michalovce
ZO SZV Budkovce
klinická prehliadka včiel
601,26 €
4/2018 V
 
8210007402
11.6.2018
RVPS Košice-mesto
Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10, Bratislava
Hovorné, internet RVPS, Dalton 5/2018
135,62 €
2030101871
 
9/8/08/0795/15
11.6.2018
RVPS Trebišov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava
Signalizačné - prenosová cesta
3,98 €
9/8/08/0795/15
 
7284047936
11.6.2018
RVPS Trebišov
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Zemný plyn
868,00 €
9104146096
 
1614103099
11.6.2018
RVPS Trebišov
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava
Elektrická energia
334,00 €
1133192
 
1/2018
11.6.2018
RVPS Trebišov
Slovenský zväz včelárov - ZO Streda nad Bodrogom
Monitoring moru včelieho plodu
830,28 €
4/2018
 
51692018
11.6.2018
RVPS Topoľčany
ENSARA, s.r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany
výkon prac.zdrav.služby 5/2018
30,60 €
79/2008
 
8209997680
11.6.2018
RVPS KE-OKOLIE
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava
hovorné
216,56 €
82040063247
 
1614103039
11.6.2018
RVPS KE-OKOLIE
Slovakia energy s.r.o. Plynárenská 7A Bratislava
elektrická energia 7 2018 Kukučinova 24 Ke
230,00 €
7400016877
 
7284047951
11.6.2018
RVPS KE-OKOLIE
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a Blava
ODBER ZEMNéHO PLYNU
560,00 €
6300212953
 
2811103648
11.6.2018
RVPS KE-OKOLIE
Slovakia energy dobropis
vyučtovanie elektrickej energie 5 2018
-4,40 €
7400016877
 
11180994
11.6.2018
RVPS KE-OKOLIE
Dopravný podnik mesta Košice Bardejovská 6 Košice
veterinráne činnosti
6,50 €
 
92017
00034
11.6.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Juraj Skalický Cyklistická 3 Košice
veterinráne činnosti
49,36 €
242018
 
10180010
11.6.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Skalický Vladimír Cyklistická 3 Košice
veterinráne činnosti
91,25 €
252018
 
0180037
11.6.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Kilík Jaroslav Jablonov nad Turňou 173
veterinráne činnosti
154,60 €
142018
 
202018
11.6.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Arendarčik Teodor Perín Chým 7
veterinráne činnosti
145,81 €
12018
 
20180301
11.6.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Mandelík Renát Kováčska 59 Medzev
veterinráne činnosti
39,23 €
182018
 
20181
11.6.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Sučko Miroslav Družstevná pri Hornáde
veterinráne činnosti
196,80 €
272018
 
7180030
11.6.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Gacsay Ladislav Školská 20 Moldava nad Bodvou
veterinárne činnosti
25,86 €
92018
 
72018
11.6.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Fecko Vladimír Bidovce 195
veterinárne činnosti
172,64 €
82018
 
11052018
11.6.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Brada Juraj Basuerova 44 Košice
veterinárne činnosti
161,37 €
42018
 
1800021
11.6.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Gašparik Gabriel Kurská 18 Košice
veterinárne činnosti
22,50 €
102018
 
62018
11.6.2018
RVPS KE-OKOLIE
MVDr.Nagy Jozef Bidovce 62
veterinárne činnosti
91,33 €
212018
 
12018
11.6.2018
RVPS KE-OKOLIE
RZVVS Košice Kostolná 541/2 Rozhanovce
klinické vyšetrenie včelstiev
585,42 €
32018
 
2018841143
11.6.2018
RVPS KE-OKOLIE
Št.vet. A potr. Úastva Jánoškova 1611/58 Dolný Kubín
krmivá
109,50 €
32018ŠVPUGR
 
4218045519
11.6.2018
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
25,80 €
23/2018
 
2018840799
11.6.2018
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, VPÚ, Hlinkova 1, 043 65 Košice
laboratórne vyšetrenie
340,30 €
23/2018
 
4218045651
11.6.2018
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
69,20 €
23/2018
 
4218045676
11.6.2018
RVPS Zvolen
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
laboratórne vyšetrenie
92,85 €
23/2018
 
472018
11.6.2018
ŠVPS SR
1000002977 / EKOSTAV - ROVINKA, spol. s r. o. / Sadová 206, 900 41 Rovinka / 35903988
odstránenie havar.stavu stúpačiiek
4 029,60 €
 
1300003917
18104214
11.6.2018
ŠVPS SR
1000001443 / CWS-boco Slovensko, s. r. o. / Bojnická 10, 831 04 Bratislava / 31411045
nájomné rohože
26,40 €
Z-12/2016/E
1300003903
4181086578
11.6.2018
ŠVPS SR
1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370
vodné stočné Botanická
367,78 €
Z-16/2013/E
1300003904
4218045559
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
293,10 €
 
 
3108036560
11.6.2018
ŠVPS SR
1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281
el.energia Botanická 06/2018
1 000,00 €
Z-17/2013/E
1300003905
7459496702
11.6.2018
ŠVPS SR
1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281
el.energia Modra 06/2018
38,40 €
Z-17/2013/E
1300003906
2018841154
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
129,15 €
 
 
2018841153
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
129,15 €
 
 
7323880360
11.6.2018
ŠVPS SR
1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256
plyn Dudince 06/2018
77,00 €
D-21/2016/E
1300003907
7323880304
11.6.2018
ŠVPS SR
1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256
plyn Záhradnícka 06/2018
113,00 €
D-19/2016/E
1300003909
4218045482
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
scrapie
1 599,00 €
 
 
4218044777
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
scrapie
2 457,00 €
 
 
7323880310
11.6.2018
ŠVPS SR
1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256
plyn Modra 06/2018
37,00 €
D-20/2016/E
1300003908
7459505301
11.6.2018
ŠVPS SR
1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281
el.nergia Dudince
76,13 €
Z-17/2013/E
1300003910
4218045441
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
scrapie
2 028,00 €
 
 
4218045187
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
scrapie
2 847,00 €
 
 
4218045729
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
odber vzoriek HIS
292,40 €
 
 
2018822268
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kŕdle nosníc
39,00 €
 
 
188502364
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
13,50 €
 
 
2018822107
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota ostatné
33,20 €
 
 
47117220
11.6.2018
ŠVPS SR
0000001780 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves / Duklianska 46, 052 01 Spišská Nová Ves / 31295151
zástrelné za diviaky
970,00 €
 
 
2018822194
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
4,00 €
 
 
5118050008
11.6.2018
ŠVPS SR
1000005804 / Hybrav a.s. / Hydinárska farma Bodok č.702, 951 04 VEĽKÝ LAPÁŠ / 31429718
kŕdle nosníc vakcína
10 283,83 €
 
 
188502756
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
vtáčia chrípka
50,00 €
 
 
188502751
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
vtáčia chrípka
96,00 €
 
 
188502760
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
vtáčia chrípka
150,00 €
 
 
2018822277
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota ostatné
25,90 €
 
 
2018822156
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela OP
26,00 €
 
 
2018822191
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
60,00 €
 
 
2018822196
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
8,00 €
 
 
188502803
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
1 452,80 €
 
 
188502756
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
vtáčia chrípka
1 850,00 €
 
 
2018822269
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kŕdle nosníc
39,00 €
 
 
188502801
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota
2 724,00 €
 
 
2018822098
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kŕdle nosníc
39,00 €
 
 
2018822272
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
chovné kŕdle
130,00 €
 
 
2018822073
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
4,00 €
 
 
2018822216
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
salmonela brojlery
40,90 €
 
 
188502370
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
140,00 €
 
 
201884068
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
164,50 €
 
 
4218045079
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
1 327,00 €
 
 
11272018
11.6.2018
ŠVPS SR
0000001440 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín / Súdna 22, 911 01 Trenčín / 34057455
zástrelné za diviaky
980,00 €
 
 
7652018
11.6.2018
ŠVPS SR
0000001370 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta / Hodská 353/19, 924 25 Galanta / 36086827
zástrelné za diviaky
100,00 €
 
 
2018574447
11.6.2018
ŠVPS SR
0000001750 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie / Kukučínova 24, 040 01 Košice - Juh / 31295070
zástrelné za diviaky
1 040,00 €
 
 
188501740
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
africký mor ošípaných
60,00 €
 
 
7912018
11.6.2018
ŠVPS SR
0000001630 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen / Nám.SNP 50, 960 01 Zvolen / 35984589
zástrelné za diviaky
190,00 €
 
 
2018002080
11.6.2018
ŠVPS SR
0000001670 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné / Gaštanová 3, 066 01 Humenné / 36165808
zástrelné za diviaky
180,00 €
 
 
2018822288
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
besnota ostatné
25,90 €
 
 
2018822193
11.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
IBR
8,00 €
 
 
20184
8.6.2018
RVPS Svidník
MVDr. Martin Ilečko, Kalničiakova 1061/27
VPO, BSE 5/2018
828,95 €
52018
 
001/2018-RVPS
8.6.2018
RVPS Zvolen
ZO SZV Vígľaš, Zvolenská cesta 465, 962 02 Vígľaš
klinické prehliadky včelstiev
863,94 €
5/2018
 
201801
8.6.2018
RVPS Zvolen
SZV ZO SZV Hriňová, Priehalina 541, 962 05 Hriňová
klinické prehliadky včelstiev
464,64 €
6/2018
 
1894012237
8.6.2018
ŠVPS SR
1000002809 / SATUR TRAVEL a.s. / Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 / 35787201
letenka Harmat 17.5.18
833,45 €
Z-6/2016/E
1300003791
431800573
8.6.2018
ŠVPS SR
1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916
prevádzkové náklady letisko 5/2018
402,00 €
Z-22/2017/E
1300003901
431800572
8.6.2018
ŠVPS SR
1000002944 / Letisko M.R.Štefánika / Letisko, 823 11 Bratislava / 35884916
prenájom priestorov letisko 5/2018
340,30 €
Z-22/2017/E
1300003902
3018922832
8.6.2018
ŠVPS SR
1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000
stravné lístky
22 831,37 €
Z-9/2017/E
1300003900
4218045191
8.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
81,50 €
 
 
4218044791
8.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
16,30 €
 
 
4218044912
8.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
16,30 €
 
 
4218045054
8.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
32,60 €
 
 
2018822061
8.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
812,10 €
 
 
1820180009
8.6.2018
ŠVPS SR
0000001690 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov / Levočská 112, 080 01 Prešov / 36165760
mor včelieho plodu
119,46 €
 
 
1820180009
8.6.2018
ŠVPS SR
0000001700 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa / Levočská 4, 064 01 Stará Ľubovňa / 36165875
mor včelieho plodu
270,60 €
 
 
2018822202
8.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
309,00 €
 
 
2018822103
8.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
661,00 €
 
 
4218045060
8.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
48,90 €
 
 
4218044911
8.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
16,30 €
 
 
770211630
7.6.2018
RVPS Košice-mesto
Edenred Slovakia, s.r.o., Karaďžicova 8, Bratislava
Stravné lístky na 6/18,435 ks
1 957,50 €
7003782
 
201810
7.6.2018
RVPS Topoľčany
MVDr. Štefan Hain, 956 17 Solčany
BSE SVL
48,00 €
4/2018
 
333804513
7.6.2018
RVPS Topoľčany
HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
pranie HYZA
103,02 €
1/2004
 
7264114666
7.6.2018
RVPS Topoľčany
Slov.plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava
plyn 6/2018
115,00 €
302286
 
83677925
7.6.2018
RVPS Topoľčany
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
O2 TH
19,61 €
902156705, 904528754, 902554113, 910660630, 903969538
 
2018841168
7.6.2018
RVPS Svidník
ŠVPÚ VPU, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO KZ
14,10 €
44/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018841169
7.6.2018
RVPS Svidník
ŠVPÚ VPU, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO KZ
65,90 €
44/2018/ŠVPÚ/GR
 
2018841136
7.6.2018
RVPS Svidník
ŠVPÚ VPU, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO NPKR
104,10 €
44/2018/ŠVPÚ/GR
 
118058738
7.6.2018
RVPS Svidník
Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D
Jedálne kupóny 300 ks
1 200,00 €
Zmluva
102018
7155995648
7.6.2018
RVPS Svidník
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, BA
Odber zemného plynu za obd. 1.6.2018-30.6.2018
318,00 €
9100103004
 
18133
7.6.2018
RVPS Svidník
ADM com s.r.o., Makovická 769/21, Svidník
Servis VT, oprava PC, ren.tonerov
468,25 €
22013
 
632018
7.6.2018
RVPS Svidník
Ajfa+avis, Klemensova 34, Žilina
Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
13,80 €
 
 
1614103095
7.6.2018
RVPS Svidník
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenska 7/A, Bratislava
Splátka za elektr.energiu 1.6.2018-30.6.2018/chata/
20,00 €
1133197
 
1614103094
7.6.2018
RVPS Svidník
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenska 7/A, Bratislava
Splátka za elektr.energiu 1.6.2018-30.6.2018/AB/
163,00 €
1133197
 
20180161
7.6.2018
RVPS Zvolen
Robert Makovíny RM Auto, Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen
oprava SMV
49,28 €
 
29/2018
418
7.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Tomášek Emil MVDr., Bysterecká 2066/15, Dolný Kubín
veterinárna činnosť
628,38 €
03/18
 
100023993
7.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín
mesačná platba vodné
15,00 €
4282015
 
100001068
7.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín
mesačná platba vodné
35,00 €
4272015
 
201801
7.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia, Trstená
mor včelieho plodu
1 205,82 €
3/2018
 
10180001
7.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Hornooravský včelársky spolok Trstená, Ivana Olbrachta 983/14, Trstená
mor včelieho plodu
253,44 €
4/2018
 
518312346
6.6.2018
RVPS Svidník
Slovenská legálna metrológia n.o., Geologická 1, Bratislava
Kalibrácia teplomerov
124,80 €
 
92018
20180133
6.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
AUTOSERVIS-Peter Novák, E. Putru 3708, Rimavská Sobota
technická prehliadka SMV Škoda FABIA, RS932BA
69,17 €
 
1610000183
20180152
6.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
ELEKTROKOMPLEX s.r.o., Dúžava 19, Rimavská Sobota
výmena ohrievača vody, oprava elektroinštalácie v nehnuteľnostiach v správe RVPS R.Sobota
588,20 €
 
1610000182
2445733457
6.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ RS
18,10 €
zmluva o HVPS z 5.5.2014
 
2445733002
6.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ AK
18,05 €
zmluva o HVPS z 5.5.2014
 
2445734093
6.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ VHS
18,19 €
zmluva o HVPS z 5.5.2014
 
2445734578
6.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ LS
19,04 €
zmluva o HVPS z 5.5.2014
 
2445816864
6.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
poplatky za telekomunikačné služby - používateľ HU
18,10 €
zmluva o HVPS z 5.5.2014
 
4218045630
6.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
laboratórne vyšetrenie vzoriek
41,50 €
26/2018/ŠVPÚGR
 
4218045520
6.6.2018
RVPS Rimavská Sobota
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
laboratórne vyšetrenie vzoriek
20,00 €
26/2018/ŠVPÚGR
 
2018010129
6.6.2018
RVPS Poprad
KP plus s.r.o. Poprad
kancelársky papier
495,00 €
 
objednávka č. 29/18
2018010128
6.6.2018
RVPS Poprad
KP plus s.r.o. Poprad
tonery
388,78 €
 
objedenávka č. 30/18
2018010127
6.6.2018
RVPS Poprad
KP plus s.r.o. Poprad
kancelárske potreby
432,23 €
 
objednávka č. 30/18
18336
6.6.2018
RVPS Poprad
Lurotech s.r.o., Poprad
Servisné práce na výpočtovej technike
70,80 €
 
objednávka č. 31/18
7294018877
6.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
SPP a.S., mLYNSKé Nivy 44/a, Bratislava
plyn 62018
93,00 €
911059515
 
2018106
6.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
3MIKO s.r.o,,B.Lehôtka 142
oprava služob.motor.vozidla
252,00 €
1/2013
 
12018
6.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
SZV, Banská Štiavnica
včely
669,90 €
 
 
82018
6.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Martin Sekera, janova lehota510
za dodanie vzorky
40,00 €
 
 
72018
6.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Ján Jaďuď,Svatý Anton 186
za dodanie vzorky
40,00 €
 
 
62018
6.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Ing.Štrpka Pavol, Janova Lehota 74
za dodanie vzorky
30,00 €
 
 
20180019
6.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
MVDr.Kováč Miroslav, L.Svoobodu 24, Banská Štiavnica
štátna veterinárna činnnosť
472,15 €
04/KM/2018
 
6514699864
6.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Kooperatíva a.s.,Štefanovičova 4, Bratislava
Hav.poistenie služ.motor.vozidla
43,34 €
6514699864
 
6575620777
6.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Kooperatíva a.s.,Štefanovičova 4, Bratislava
Hav.poistenie služ.motor.vozidla
252,40 €
6575620777
 
6575617295
6.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Kooperatíva a.s.,Štefanovičova 4, Bratislava
PZP služob.mtor. Vozidla
110,01 €
6575617295
 
0077916922
6.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Orange Slovensko a.s., metodova 8, Bratislava
služobné mobily 62018
59,10 €
41023367911
 
1805075
6.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
FILIPO s.r.o.,Rázusova 1/523, žiar nad hronom
tonery
118,80 €
 
 
4218045654
6.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
ŠVPÚ Dolný Kubín, Jánoškova 58
VPO krmivá
65,90 €
17/2018
 
4218045652
6.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
SVPÚ Dolný Kubín, Jánoškova 58
NPKR
55,30 €
17/2018
 
1614103123
6.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Slovakia energy s.r.o.,Plynárenská 7A, Bratislava
EE62018
206,00 €
1121069
 
1614103122
6.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
Slovakia energy s.r.o.,Plynárenská 7A, Bratislava
EE62018
42,00 €
1121069
 
9613004415
6.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
MV SR, Pribinova2, Bratislava
ochrana objektu 6/2018
13,08 €
9613004415
 
2181115016
6.6.2018
RVPS Žiar nad Hronom
STVPS a.s,Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
vodné, stočné, zrážková voda
253,19 €
 
 
1825465
6.6.2018
ŠVPS SR
1000001555 / Pharmacopola s.r.o / Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom / 31570895
krmivo pre psov Farmina
151,88 €
 
1300003807
4184244305
6.6.2018
ŠVPS SR
1000002890 / Bratislavská vodárenská spoločnosť, / Prešovská 48, 826 46 Bratislava / 35850370
vodné stočné Modra 18.4.-17.5.18
28,98 €
Z-15/2013/E
1300003881
201802140
6.6.2018
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
kontrola HP RVPSSC
216,00 €
Z-7/2013/E
1300003888
181114200
6.6.2018
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Virgalová 4.6.18
826,00 €
Z-6/2016/E
1300003873
181114199
6.6.2018
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Hačko 4.6.18
826,00 €
Z-6/2016/E
1300003872
181114198
6.6.2018
ŠVPS SR
1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300
letenka Hačko 29.5.18
815,00 €
Z-6/2016/E
1300003871
201802152
6.6.2018
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
kontrola HP RVPSBA
168,00 €
Z-7/2013/E
1300003885
201802138
6.6.2018
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
kontrola HP ÚŠKVBL Nitra
309,00 €
Z-7/2013/E
1300003889
201802154
6.6.2018
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
kontrola HP Botanická
840,00 €
Z-7/2013/E
1300003550
201802153
6.6.2018
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
oprava HP RVPSBA
430,26 €
Z-7/2013/E
1300003890
201802151
6.6.2018
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
oprava HP RVPSDS+V.Meder
313,92 €
Z-7/2013/E
1300003891
201802148
6.6.2018
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
oprava HP RVPSKN
248,84 €
Z-7/2013/E
1300003892
201802149
6.6.2018
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
kontrola HP RVPSDS+V.Meder
138,00 €
Z-7/2013/E
1300003886
201802141
6.6.2018
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
oprava HP RVPSSC
284,14 €
Z-7/2013/E
1300003893
201802139
6.6.2018
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
oprava HP ÚŠKVBL
406,03 €
Z-7/2013/E
1300003894
201802156
6.6.2018
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
oprava HP Botanická
225,60 €
Z-7/2013/E
1300003895
201802155
6.6.2018
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
oprava HP Botanická
1 153,50 €
Z-7/2013/E
1300003896
201802147
6.6.2018
ŠVPS SR
1000002267 / PROFIS spol.s.r.o. / Ul.Jána Palárika 16, 908 51 HOLIČ / 34103201
kontrola HP RVPSKN
129,00 €
Z-7/2013/E
1300003887
518312514
5.6.2018
RVPS Prešov
SLM, Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica
kalibrácia 1 ks teplomer
49,80 €
 
19/2018
162018
5.6.2018
RVPS Prešov
MVDr. Sabol Ľudovít, Justičná 6, Prešov
VPO 5/2018
92,76 €
Zmluva 16/2018
 
222018
5.6.2018
RVPS Prešov
MVDr.Pavol Griger, Krásna Lúka 9, Kanaš
VPO 4/2018
368,42 €
Zmluva 5/2018
 
7155995703
5.6.2018
RVPS Prešov
SPP, Mlynské nivy 44/a, Košice
splátka plynu
702,00 €
Zmluva o dodávke
 
970815015
5.6.2018
RVPS Prešov
OR Policajného zboru, Vajanského 32, Prešov
prenosová cesta
3,98 €
Zmluva o poskytovaní sl.
 
1614103069
5.6.2018
RVPS Prešov
SLOVAKIA ENERGY, M.R.Štefánika 3570/129, Žilina
splátka el. energie
30,00 €
Zmluva o dodávke
 
1614103070
5.6.2018
RVPS Prešov
SLOVAKIA ENERGY, M.R.Štefánika 3570/129, Žilina
splátka el. energie
235,00 €
Zmluva o dodávke
 
2018841046
5.6.2018
RVPS Prešov
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO krmivá
99,00 €
Zmluva 41/2018/ŠVPU/GR
 
2018841114
5.6.2018
RVPS Prešov
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO krmivá
69,20 €
Zmluva 41/2018/ŠVPU/GR
 
2018841105
5.6.2018
RVPS Prešov
ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
VPO krmivá
104,10 €
Zmluva 41/2018/ŠVPU/GR
 
22096
5.6.2018
RVPS Dolný Kubín
COOP Jednota Námestovo spotrebné družstvo, Hviezdoslavova 1/11, Námestovo
nájom a služby 06/2018
174,00 €
2018/11
 
3200788500
5.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
energia DK
230,00 €
9100164081
 
3209295500
5.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
energia chata
40,00 €
9100164085
 
3213446500
5.6.2018
RVPS Dolný Kubín
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
energia Trstená
486,00 €
9100164084
 
2180895
5.6.2018
RVPS Dolný Kubín
HUBA Miloš-ORSA, Gen. Svobodu 2674/34, Dolný Kubín
kancelárske potreby
80,41 €
3/2013
 
4218044443
5.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
228,20 €
 
 
4218044789
5.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
114,10 €
 
 
4218044680
5.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
16,30 €
 
 
2018822203
5.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
309,00 €
 
 
2018822206
5.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
477,00 €
 
 
22018
5.6.2018
ŠVPS SR
0000001740 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto / Hlinkova 1/C, 040 01 Košice - Sever / 31295169
mor včelieho plodu
273,90 €
 
 
4218045189
5.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
48,90 €
 
 
8212018
5.6.2018
ŠVPS SR
0000001630 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen / Nám.SNP 50, 960 01 Zvolen / 35984589
mor včelieho plodu
1 148,40 €
 
 
4218044913
5.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
16,30 €
 
 
2018822201
5.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
477,00 €
 
 
2018822133
5.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
661,00 €
 
 
4218044795
5.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
48,90 €
 
 
4218704478
5.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
48,90 €
 
 
4218045059
5.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mor včelieho plodu
32,60 €
 
 
2018822007
5.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontroa
239,00 €
 
 
2018822100
5.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
724,30 €
 
 
2018822102
5.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
pesticídy
661,00 €
 
 
1830101907
5.6.2018
ŠVPS SR
1000001427 / DANUBIASERVICE, a.s. / Rožňavská 30, 821 04 Bratislava2 / 31397549
Oprava po dopravnej nehode BA 242NY
763,91 €
15/2006/E
1300003806
600327
5.6.2018
ŠVPS SR
1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364
upratovanie,pranie,čistenie
21,43 €
3.3.2006
1300003876
638052
5.6.2018
ŠVPS SR
1000002747 / Lindstrom / Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava / 35742364
upratovanie,pranie,čistenie
9,67 €
3.3.2006
1300003877
2018822237
5.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
rádiohygienická kontrola
70,70 €
 
 
4218044946
5.6.2018
ŠVPS SR
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
kliešťová encefalitída
50,00 €
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-20  Ďalšia strana  Posledná strana      Záznam 1 až 300 z 126604