Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Podnet za účelom kontroly zdravia a ochrany zvierat

Vážení podávatelia podnetu na zdravie a ochranu zvierat,
Kompetencie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a regionálnych veterinárnych a potravinových správ, pri výkone úradných veterinárnych kontrol, vyplývajú zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ďalšej príslušnej legislatívy EÚ a SR. ŠVPS SR a RVPS riešia len podnety, v rámci svojich kompetencií, na zdravie a ochranu zvierat. Ostatné podnety na riešenie susedských sporov pri umiestnení zvierat, obťažovaní susedov hlukom, prachom, zápachom, pevnými a tekutými odpadmi a pod., musia byť riešené príslušným obecným/mestským úradom alebo v zmysle § 127 Občianskeho zákonníka. Z dôvodu, aby sme sa mohli korektne zaoberať prešetrením Vášho podnetu, je potrebné vyplniť uvedený formulár a poskytnúť nám dostatok informácií, týkajúcich sa výrobku alebo prevádzkarne, na ktorú podnet smeruje. K podnetu môžete pripojiť aj prílohu. Povolené prípony súboru sú: 'jpg','gif','png','pdf','doc','docx','zip','rar','xls','xlsx'. Vaše kontaktné údaje sú pre nás dôležité pre prípadné ďalšie upresnenie podnetu.V prípade, že požadujete zaslanie výsledku z prešetrenia podnetu, ktorý ste nám poslali, je povinná pravdivá informácia o Vašom mene, priezvisku a adrese a tiež aj e-mailová adresa. Na Vami uvedenú e-mail adresu Vám bude doručené potvrdenie o prijatí podnetu.


Formulár na podanie podnetu


Odpovedzte na kontrolnú otázku:
Koľko je 2 + 2 ?  Overenie a odoslanie podnetu môže chvíľku trvať, neklikajte prosím opakovane na "Odoslať podnet".
 Po overení a odoslaní podnetu sa Vám zobrazí správa.