Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Otázka, postreh občana

Vážení podávatelia postrehu, otázky
 Z dôvodu, aby sme sa mohli korektne zaoberať Vašou otázkou, alebo postrehom, je potrebné vyplniť uvedený formulár. Vaše kontaktné údaje sú pre nás dôležité pre prípadné ďalšie upresnenie otázky, alebo postrehu. Aby sme Vám vedeli doručiť odpoveď, je povinná pravdivá informácia o Vašom mene, priezvisku a adrese a tiež aj e-mailová adresa. Na Vami uvedenú e-mail adresu Vám bude doručené potvrdenie o doručení. K otázke, alebo postrehu môžete pripojiť aj prílohu. Povolené prípony súboru sú: 'jpg','gif','png','pdf','doc','docx','zip','rar','xls','xlsx'.


Formulár na podanie podnetu


Odpovedzte na kontrolnú otázku:
Koľko je 2 + 3 ?  Overenie a odoslanie podnetu môže chvíľku trvať, neklikajte prosím opakovane na "Odoslať podnet".
 Po overení a odoslaní podnetu sa Vám zobrazí správa.