Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Novinky a aktuálne informácie

Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Aviárna influenza
mobilné kontaktné čísla
Predsedníctvo SR v Rade EÚ
Portál úradných kontrol
Bezpečnosť potravín
Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Stránky, kde môžete nájsť ďalšie užitočné informácie
Vzdelávanie
Archív noviniek

27.04.2017 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - Oddelenie zdravia a ochrany zvierat
Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin prijme zamestnanca do stálej štátnej služby... PDF formát

21.04.2017 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - vedúci oddelenia ekonomiky
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza prijme zamestnanca do stálej štátnej služby... PDF formát

21.04.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v COOP Jednota Námestovo SD, Supermarket Tempo1-01, Nábrežie 763/1, 029 01 Námestovo odobratá vzorka "Racionella" Banánové chipsy á 80g DMT: 23.11.17 ...

21.04.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

13.04.2017 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor oddelenia potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina prijme zamestnanca do stálej štátnej služby... PDF formát

13.04.2017 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor oddelenie zdravia zvierat - Referát hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie
Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa prijme zamestnanca do dočasnej štátnej služby... PDF formát

12.04.2017 | Voľné pracovné miesta

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica - voľné pracovné miesta
Odborný radca –  Ekonomické oddelenie PDF formát
Odborný radca –  Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín, oddelenie hygieny potravín rastlinného pôvodu PDF formát
Odborný radca –  Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín, oddelenie hygieny potravín živočíšneho pôvodu PDF formát

12.04.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly potravín - Veľká noc 2017, vykonala RVPS Dunajská Streda v prevádzke Jednoeurovka, Kukučinová 141/1, 929 01 Dunajská Streda odber vzorky výrobku "Petit Beurre krehké sušienky" 400g, DMT 5.11.2017...

31.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej previerky zameranej na kontrolu produktov živočíšneho pôvodu vyrobených v Brazílií vykonala RVPS Bratislava vo firme "FRIKAS s.r.o.", Na pántoch 10, 831 01 Bratislava odber vzorky výrobku "SEARA“ Mrazené kuracie prsia bez kosti bez kože bez innerfiletu solené"...

31.03.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

31.03.2017 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie február 2017
V období od 1.2. do 28.2. 2017 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 4 055 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. formát PDF(veľkosť 750kB) 

31.03.2017 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac február 2017
V mesiaci február 2017 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 148 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. formát PDF(veľkosť 262kB) 

30.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Aktualizovaný zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov...
Zoznam platný ku dňu 28.3.2017 formát PDF(veľkosť 200kB)

29.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v predajni "Ladislav Gyorgy-Mäso-Centrum" Banícka 1241, 990 01 Veľký Krtíš odobratá vzorka "údené bravčové rebro", (DS: 30.03.2017, výrobná dávka: 06032017, krajina pôvodu Poľsko s nadlimitným množstvom benzo(a)pyrénu a sumy PAU4...

29.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Rozsiahle kontroly zamerané na živočíšne produkty vyrobené v Brazílii
Štátna veterinárna a potravinová správa SR uskutočňuje rozsiahle kontroly zamerané na všetky živočíšne produkty vyrobené v Brazílii a predávané na Slovensku. Dôvodom je vážne podozrenie podvodného exportu mäsa do Európskej únie.

27.03.2017 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor odbor zdravia zvierat a ochrany zvierat
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda prijme zamestnanca do dočasnej štátnej služby... formát PDF

23.03.2017 | Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

Oznámenie o povinnosti registrácie prevádzkarne pre prevádzkovateľov predávajúcich potraviny na diaľku a pre prepravcov potravín predávaných na diaľku
Podľa § 6 zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o potravinách“) každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku vrátane prevádzkovateľa predaja potravín na diaľku je povinný oznámiť príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosti na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Registrácii podliehajú nielen prevádzkovatelia, ktorí predávajú potraviny na diaľku a zabezpečujú si prepravu potravín vlastnými dopravnými prostriedkami, ale aj zmluvné prepravné spoločnosti. Prepravcovia potravín sú ďalej povinní dodržiavať § 11 zákona o potravinách a Prílohu II Kapitoly IV nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29.apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení.

23.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola vo veľkosklade ovocia a zeleniny HURTUK DINO s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov, odobratá vzorka „Mrkva praná“, s nadlimitným množstvo kadmia ...

16.03.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

15.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v CBA Slovakia-Potraviny 3330,Cukrovarská 427, 926 01 Sereď odobratá vzorka "Natur farm" Jahodový kompót v mierne sladkom náleve, 410g so zistenou prítomnosťou syntetického farbiva E 124 ...

13.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola vo firme Ravita s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov odobratá vzorka výrobku "RAVITA pohánka termicky lúpaná tmavá" DMT: 14.11.2017, distribútor: Ravita s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov, krajina pôvodu Čína...

08.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Aktualizovaný zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov...
Zoznam platný ku dňu 8.3.2017 formát PDF(veľkosť 197kB)

02.03.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v obchodnej sieti Tauris Cassovia, s.r.o., - predajňa mäsa a mäsových špecialít č. 801, Štefánikova 3957, 085 01 Bardejov, odobratá vzorka "Baltické ryby" DS: 12.03.2017...

27.02.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu potravín vykonala RVPS Bratislava v prevádzke HORTIM-SK s.r.o., VOS čerstvého ovocia a zeleniny, Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava odber vzorky potraviny "Paprika červená Kápia"...

27.02.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

22.02.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Aktualizovaný zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov...
Zoznam platný ku dňu 21.2.2017 formát PDF(veľkosť 197kB)

21.02.2017 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2017 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

20.02.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

14.02.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov...
Zoznam platný ku dňu 14.2.2017 formát PDF(veľkosť 197kB)

14.02.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

13.02.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho výrobku
Orgán úradnej kontroly potravín v Nemecku prostredníctvom rýchleho systému varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) informoval Štátnu veterinárnu a potravinovú správu o sťahovaní výrobkov: "Kinder Joy Wichtel, 20g" a "Kinder Joy Wärmekissen-Plüschtier, 60g"...

07.02.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac December 2016. formát PDF(veľkosť 716kB)

06.02.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

06.02.2017 | Stanoviská, oznámenia

Mobilné kontakty na regionálne veterinárne a potravinové správy
Mobilné telefónne čísla slúžia ako kontakt v prípadoch zistených úhynov domácich a voľne žijúcich vtákov, pri podozreniach z nakazenia vtáčou chrípkou. formát PDF

02.02.2017 | Voľné pracovné miesta

Odborný radca - Inšpektor oddelenia zdravia zvierat a ochrany zvierat
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, vyhlasuje výber na voľnú pracovnú pozíciu Odborný radca – inšpektor oddelenia zdravia zvierat a ochrany zvierat formát PDF

01.02.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

31.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

31.01.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenia o zistení predaja nevyhovujúcich tovarov
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru boli zistené ďalšie nedostatky v obchodných sieťach COOP a LIDL ...

25.01.2017 | Stanoviská, oznámenia

Novozriadená stanica pre zvieratá
Prevádzkový poriadok novozriadenej Stanice pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam formát PDF(veľkosť 431kB)

25.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

24.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Aktuálny stav výskytov vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

19.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Potvrdené ďalšie výskyty vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

18.01.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho tovaru
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v obchodnej sieti CBA POTRAVINY, Hodonínska cesta 15, 908 51 Holíč, odobratá vzorka "Rasca mletá", 20 g ...

18.01.2017 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac November 2016. formát PDF(veľkosť 753kB)

17.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Potvrdené ďalší výskyt vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 ...

17.01.2017 | Správy z kontroly

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac december 2016
V mesiaci december 2016 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 200 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny ... formát PDF(veľkosť 255kB) 

16.01.2017 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie december 2016
V období od 1.12. 2016 do 31.12. 2016 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 3 207 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ... formát PDF(veľkosť 871kB) 

13.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Premiestňovaňovanie živých zvierat a zárodočných produktov
Klasifikácia chovov, opatrenia na postupné zavádzanie siete dohľadu a zdravotné požiadavky pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov – usmernenie na rok 2017 formát PDF(veľkosť 185kB) 

12.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Potvrdené ďalšie ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 u domácej hydiny ...

11.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Dňa 11.1.2017 boli laboratórne potvrdené ďalšie dva prípady aviárnej influenzy subtypu H5 u voľne žijúcich vtákov v Slovenskej republike ...

09.01.2017 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení predaja nevyhovujúceho tovaru
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Spišská Nová Ves v prevádzke Kaufland SR v.o.s., Duklianska 19, 052 01 Spišská Nová Ves odber vzorky výrobku "Mandle v škrupine pražené, solené" á 500g ...

09.01.2017 | Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov

Registrácia charitatívnych organizácii, ktoré budú umiestňovať na trh v Slovenskej republike potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti
Od 1. januára 2017 nadobudla účinnosť novela zákona o potravinách č. 152/1995 Z.z., ktorá umožňuje charitatívnym organizáciám možnosť bezodplatného poskytovania potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Charitatívna organizácia môže s týmito potravinami nakladať až po jej registrácii na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Vzor oznámenia registrácie (formát RTF, veľkosť 244kB), jednoduchý návod na registráciu (formát PDF, veľkosť 1475kB).  

05.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Potvrdený tretí výskyt aviárnej influenzy subtypu H5 na Slovensku, prvý záchyt u voľne žijúcich vtákov ...

04.01.2017 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI) - aktuálna situácia
Potvrdené druhé ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 na Slovensku ...

Staršie novinky